A început postul Paştelui Ortodox

postPreo?ii îndeamn? cre?tinii s? nu se gândeasc? la post doar ca la ab?inerea de la unele mânc?ruri, order ci s? ia în considerare ?i componenta sufleteasc?. Ce diferen?e sunt între postul ortodox ?i cel catolic.

Începând de ast?zi, cre?tinii ortodoc?i ?in Postul Pa?telui, considerat a fi cel mai dur post din an, ?i care marcheaz? începutul celor ?apte s?pt?mâni premerg?toare s?rb?torii Învierii Domnului. Preo?ii îndeamn? cre?tinii s? nu se gândeasc? la post doar ca la ab?inerea de la mâncarea anumitor alimentele, ci s? ia în considerare ?i componenta sufleteasc?, s? se roage pentru îndreptare sufleteasc? ?i s? aspire la aceasta prin spovedanie ?i fapte bune.

Conform scrierilor Sfânte, postul ?ine ?apte s?pt?mâni, începând dup? Duminica izgonirii lui Adam din Rai, ?i se încheie în Sâmb?ta Mare. În aceast? perioad? la l?ca?ele de cult ortodoxe se oficiaz? o serie de slujbe ?i rânduieli liturgice specifice acestei perioade, cum ar fi Deniile din S?pt?mâna Mare. Sâmb?ta ?i duminica vor fi organizate o serie de liturghii euharistice a Sf. Ioan ?i Sf. Vasile, fiind o serie de slujbe lungi, cu greutate pentru credincio?i, despre care se spune c? ofer? atât triste?e, cât ?i fericire ?i lini?te sufleteasc?.

Diferen?e importante între postul catolic ?i postul ortodox

În aceast? perioad?, cre?tinii catolici sunt ?i ei în Postul Mare, în a?teptarea Învierii Domnului, pe care ei o vor celebra pe 27 martie. Dac? între dogmele catolice ?i ortodoxe exist? numeroase asem?n?ri privind istoricul, obiceiurile sau datinile religioase, postul este un aspect care se trateaz? în mod complet diferit. De?i atât catolicii, cât ?i ortodoc?ii pun accentul pe cur??enia sufleteasc?, restric?iile alimentare pe care le impune postul ortodox nu se reg?sesc la cel catolic, care îi îndeamn? îns? la spovedanie pe to?i credincio?ii, cu prec?dere în aceast? perioad?.

„În primul rând, trebuie s? privim postul ca pe un eveniment dincolo de anumite inconvenien?e de ordin fizic sau fiziologic. Postul ne aduce cu sine o rena?tere sufleteasc?, una din omul cel vechi ?i odat? cu aceast? înviere din p?catele cele de moarte se aduce ?i în jur bucuria prezen?ei lui Hristos“, a explicat p?rintele Mihai M?rgineanu, preot paroh al Parohiei Toma Cozma.

Practic, în timpul postului, cre?tinii catolici pot s? consume orice fel de alimente, inclusiv carnea, cu excep?ia a dou? zile. Prima dintre este la începutul postului, ?i poart? denumirea de miercurea cenu?ii. A doua zi marcat? de un post negru, de abstinen?? total?, la catolici, este Vinerea Mare, ultima din s?pt?mâna patimilor, în care Mântuitorul a murit pe cruce.

Îns? p?rintele Corneliu Cadar explic? faptul c? nici în aceste dou? zile credincio?ii nu trebuie s?-?i for?eze limitele rezisten?ei fizice la foame. „Postul presupune abstinen?a de la carne, dar cel mai mult cade accentul pe acest post interior, de convertire a inimii, de întoarcere c?tre Dumnezeu. În celelalte zile este la latitudinea fiec?ruia s? posteasc? cât poate, nu este pus un accent special pe asta“, a spus pr. Cornel Cadar.

În timpul postului se organizeaz? zilnic liturghii la biserici, oamenii sunt chema?i s? se spovedeasc?, iar în fiecare miercuri, vineri ?i duminic? se organizeaz? Calea Sfintei Cruci înaintea liturghiei. De partea cealalt?, postul ortodox este mult mai strict din punct de vedere alimentar.

Cre?tinii ortodoc?i nu au dezlegare nici la untdelemn decât în anumite zile, iar postul con?ine dezlegare la pe?te în ziua de Buna Vestire, pe 25 martie, ?i de Florii, în a ?asea duminic? a postului, atunci când vor fi praznice mari. Postul se termin? dup? duminica Floriilor, ca apoi s? înceap? o nou? s?pt?mân? de post aspru, care marcheaz? S?pt?mâna Patimilor.

Sursa

Comentarii

comentarii