Administraţia locală a făcut promisiuni deşarte comercianţilor din piaţa vale

spatiuAdminstra?ia local? a f?cut promisiuni de?arte comercian?ilor care î?i desf??oar? activitatea în pia?a agroalimentar? din vale. Procesul de modernizare a zonei este blocat de întocmirea documenta?iilor, try lucru sus?inut de edilii locali, troche de mai bine de un an.

În luna august, 2015, Prim?ria a achizi?ionat 80 de tarabe cu scopul de a le amplasa pe platoul dintre biserica Sf. Vineri ?i terenul de rugby. Ideea era s? le u?ureze munca produc?torilor, îns? demersul a fost pus în a?teptare.

De atunci, m?surile impuse de ISU au necesitat câteva schimb?ri pentru agen?ii care-?i aveau tarabele lipite de blocul B29. Acestea au fost mutate, a?a cum se dore?te s? se întâmple ?i cu cele din fa?a halei.

Am încercat s? ob?inem un punct de vedere oficial cu privire la situa?ia pie?ei din zona vale, din partea oficialilor Prim?riei, îns? pân? la aceast? or? nu am primit niciun r?spuns.

În tot acest timp, cei care au de suferit sunt oamenii ce fac comer? cu p?turile în cap, pentru a se feri de precipita?ii ?i soare. Ace?tia se plâng ?i de aleile distruse în care se adun? apa mai ales în acest sezon.

Sursa

Comentarii

comentarii