Asistentele din Turcia fac practică la Pașcani

asistente-din-turciaCâteva asistente din Turcia, case înso?ite de profesorii lor, au venit pentru 2 s?pt?mâni la Pa?cani în practic?. Practica se va desf??ura la ?coala postliceal? din ora?. Rolul acestei ac?iuni este de a facilita integrarea asistentelor pe pia?a muncii.

Participan?ii la proiect s-au întâlnit în aceast? dup?-amiaz? în sala de ?edin?? a Centrului ?tefan cel Mare din Pa?cani. Un reprezentat al unit??ii din ora? le-a vorbit despre ce înseamn? s? fii asistent medical ?i despre riscuri. Mai apoi, a urmat o vizit? în sala de nursing, unde asistentele ?i-au intrat în rol.

Prezentarea ofertei educa?ionale, a resursei umane ?i a experien?ei în derularea de programe comunitare au fost punctele ce i-au atras pe cei 7 profesori ?i 16 elevi veni?i din Sinop. Parteneriatul se deruleaz? în cadrul Programului de Înv??are pe tot Parcursul Vie?ii Leonardo da Vinci ?i are ca obiectiv principal dezvoltarea de competen?e profesionale în domeniul nursingului.

Sursa

Comentarii

comentarii