Bogdan Alexa, președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice la Palatul Parlamentului pentru Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est

COMUNICAT DE PRESA : Asociația Română a Apei a organizat în perioada 14-16 mai 2018, la Palatul Parlamentului, Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est. Acest forum și-a propus să pună în dezbatere politicile din domeniul apei și strategiile globale în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă, în principal accesul universal la apă și îmbunătățirea procesului de canalizare și epurare.

La deschiderea conferinței au participat cei mai importanți factori ce activează în domeniul sectorului de apă și apă uzată din țară, precum și din străinătate și anume doamna Ministru al Fondurilor Europene – Rovana Plumb, doamna secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Sirma Caraman, domnul Dan Vlădescu – președintele Autorității de Audit din cadrul Curtii de Conturi ,domnul Bogdan Petru ALEXA , președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ambasadori ai Israelului și ai Republicii Moldova, reprezentanți ai ambasadelor Spaniei, Ungariei și Chinei, alături de reprezentanți ai administrației centrale implicate, ai administrațiilor publice locale.

A doua zi a evenimentului, a fost dedicată modelelor de reglementare și finanțare a serviciului de alimentare și de canalizare din țară și din străinătate și au participat reprezentanți ai autorităților de reglementare din Italia, Bulgaria , Scoția și Albania, reprezentanți ai instituțiilor de cercetare din Italia și Belgia, reprezentanți ai WAREG –Asociația Reglementatorilor din Europa , reprezentați ai IWA din Austria, cât și o delegație reprezentativă din partea A.N.R.S.C., condusă de președintele instituției, domnul Bogdan Petru ALEXA .
Domnul președinte a adresat un cuvânt înainte tuturor participanților și a prezentat cadrul de reglementare al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din România, cât și principalele previziuni legislative din proiectul de modificare a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, aflat în dezbatere publică, respectiv :
• în vederea creșterii gradului de branșare/racordare a populației la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, au fost create premisele pentru :
 acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse, în vederea plății serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare ( în limita a 75l/persoană/zi )
 decontarea, din bugetul local sau alte surse de finanţare legal constituite, a valorii sau a unei părţi din costurile legate de branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru familiile/persoanele singure care au media veniturilor sub venitul minim pe economie.

• măsurile pentru atingerea conformării la directiva europeană privind epurarea apei uzate :
 identificarea de către administrațiile publice locale a sistemelor de epurare individuală de pe raza administrativ teritorială
 stabilirea de măsuri coercitive pentru neconformare în responsabilitatea autorităților de mediu competente.

La finalul expunerii, domnul președinte a prezentat principalele concluzii și câteva propuneri de viitor, în principal a subliniat faptul că piața serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este o piață bine reglementată, care a permis dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din România.

 

Comentarii

comentarii