LocaleFlorin Răcilă demisionează

La mijlolcul acestei luni, purchase Florin R?cil?, sickness consilierul local al PSD, see   a renun?at la mandatul s?u din legislativul local. Pe data de 15 aprilie…