Știri

Noul statut al PDL a fost adoptat

CNC al PDL a adoptat, decease sâmb?t?, seek modific?rile la Statutul forma?iunii propuse de Colegiul Director, cheap cu ?apte ab?ineri ?i trei voturi „împotriv?” apar?inând…Acum poti lua credit de la biserica

Mitropolia Moldovei ?i Bucovinei a înfiin?at o Cas? de Ajutor Reciproc a Clericilor ?i Mirenilor, help de unde atât preo?ii cât ?i credincio?ii vor putea lua împrumuturi cu o…