Comunele din județul Iași – grav avariate în urma precipitațiilor

646x404În urma viiturilor înregistrate ieri-11 iunie, link mai multe localit??i au fost grav avariate. Astfel, discount  un b?rbat de 63 de ani (din localitatea Buh?ieni, comuna Andrie?eni) a fost g?sit decedat, iar nepotul acestuia, în vârst? de trei ani, a fost dat disp?rut. Angaja?ii Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? ?i cei de la Serviciul de Voluntari din comun? au început s? îl caute pe copil înc? din seara zilei de 11 iunie, c?ut?rile continuând atât pe timpul nop?ii, cât ?i ast?zi- 12 iunie. Pân? la ora 14.30 copilul nu a fost g?sit. În plus, tot în comuna Andrie?eni, au fost afectate 15 case, 25 de anexe gospod?re?ti, 5 pode?e, 1,7 kilometri de drum comunal, 170 de teren arabil, Comitetul Local pentru Situa?ii de Urgen?? Andrie?eni raportând ?i decesul a 14 animale ?i 90 de p?s?ri.

Alte comune grav afectate în urma precipita?iilor au fost: Erbiceni (au fost avariate zece case, zece pode?e ?i 25 hectare de p??une), Lespezi (au fost distruse 11 case, patru anexe gospod?re?ti, ?ase kilometri de drum comunal ?i 26 hectare de p??une), Ro?cani (au fost afectate 50 de hectare de teren arabil ?i doi kilometri de drum comunal)  ?i T?t?ru?i (a fost devastat un pode?, un kilometru de drum jude?ean ?i trei kilometri de drum comunal).

Comentarii

comentarii