Copilul tău este în clasa I sau în clasa 0? Iată 7 lucruri pe care ar trebui să ştie să le poată face acum că şcoala a început!

copil citind-12681Ast?zi a început ?coala! Iar p?rin?ii care ?i-au dus copiii în clasa 0 sau clasa I. Copilul trebuie s? fie preg?tit s? înfrunte o nou? etap? a vie?ii lui, physician s? fac? fa?? unor noi provoc?ri sociale. Cu cât este mai preg?tit, order cu atât îi va fi mai u?or la un nou început de drum.

Iat? 7 lucruri pe care copilul t?u ar trebui s? le ?tie ?i s? le poat? face acum c?  ?coala a început.

1. Copilul se poate îmbr?ca singur?
Imagineaz?-?i urm?torul scenariu: înv???toarea vrea s?-i scoat? pu?in la aer în pauza mare. Pân? se îmbrac? fiecare din cei 30, poate chiar 35, de copii pauza deja se va fi terminat. De asemenea, dac? observi c? are o problem? cu încheiatul nasturilor sau trasul fermoarelor, încearc? s?-l îmbraci, cel pu?in în prima perioad? cu ceva pe baz? de elastic sau arici. Gânde?te-te c? vor avea doar 5 minute de pauz? pentru a se duce pân? la toalet?. Evit?, a?adar, obiectele vestimentare care i-ar putea da de furc?. Pantofii cu ?ireturi ?i catarame sunt ?i ei problematici la orele de educa?ie fizic?. Ca s? îi fie mai u?or s? se echipeze ?i apoi s? se dezechipeze, alege înc?l??rile cu arici sau care intr? direct pe picior.

2. Este obi?nuit s? împart??

Nimeni nu vrea s? se joace cu un copil mofturos care nu vrea s? împart? nimic cu nimeni. ?i, încet, acesta se va izola de restul colegilor. A?a c? un lucru foarte important pentru copilul t?u este s? înve?e s? împart?, mai ales dac? nu a fost la gr?dini?? ?i intr? direct la ?coal?.

3. Poate folosi toaleta singur?
În ?coal?, toaleta nu mai este imediat lâng? sala de clas?. A?a c? va trebui s? ?tie s? se controleze ?i dac? chiar nu se mai poate ?ine s? cear? voie. În plus, nu va merge nimeni nu el, deci va trebui s? se descurce singur. Reaminte?te-i c? spl?latul pe mâini este o regul? de igien? foarte important?.

4. Poate folosi forfecele?
La orele de lucru manual, copiii vor avea nevoie ?i de foarfece pentru a confec?iona diverse lucruri. A?a c? este bine ca, încet-încet s?-l deprinzi ?i cu asta.

5. ?tie ce înseamn? disciplina?

La ?coal? e total diferit f??? de gr?dini??. Este un alt nivel, la care se cere mult mai mult? disciplin?. Pe lâng? faptul c? trebuie s? petreac? mai mult timp în banc? f?r? s? se fâ?âie, nu mai sunt tolerate loviturile, hârjonelile, trasul de p?r, deranjatul orei f?r? un motiv temeinic. Toate acestea pot duce la sc?derea notei la purtare, dar ?i la izolarea copilului de c?tre restul clasei.

6. Poate comunica ca un adult?

Încurajeaz? copilul s? vorbeasc?, exeseaz? cu el ridicatul mâinii pentru a solicita ceva. Dac? nu ?tie cum s? comunice cu un adult nu numai c? nu va putea s? cear? voie la toalet?, de exemplu, dar nici nu va putea interac?iona cu înv???toarea în timpul orei. Nu va ?ti cum s? r?spund? la anumite întreb?ri etc.

7. ?tie s? numere?

Înainte de a începe ?coala, un copil ar trebui s? numere pân? la 20, iar în ordine descresc?toare pân? la 10. Exerseaz? num?ratul cu juc?riile sau poate chiar cu fructele pe care le m?nânc?.

Copilul t?u ce ?tie s? fac? pân? la vârsta pe care o are?

Sursa

Comentarii

comentarii