Cursuri de prim ajutor premedical pentru păşcăneni

PrimariePrim?ria Pa?cani, stuff al?turi de Societatea Na?ional? de Cruce Ro?ie din România organizeaz? în perioada imediat urm?toare, find cursuri de prim ajutor premedical pentru p??c?neni.

Prima serie de cursuri va începe luni, nurse cinci octombrie, de la ora 9.30 ?i se va desf??ura la sediul Prim?riei. Grupul ?int? este alc?tuit dintr-un num?r de 22 de persoane din cadrul institu?iilor ?i serviciilor din subordinea Consiliului Local ?i din cadrul aparatului de specialitate a primarului.

Scopul acestor cursuri este ca beneficiarii s?-?i însu?easc? no?iuni despre salvarea vie?ii oamene?ti ?i respectarea legisla?iei în vigoare. Prin intermediul acestor cursuri, grupurile ?int? vor înv??a s? recunoasc? o urgen?? medical? ?i cum s? trateze o victim? pân? la sosirea echipajelor de ambulan??.

Men?ion?m c? ac?iunea face parte din programul manifest?rilor cultural – sportive pe perioada lunilor septembrie – octombrie 2015.

Sursa

Comentarii

comentarii