Dezbatere publică pentru cimitire, ștrand și parcări. Tu ce părere ai?

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal
constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la
sediul Primăriei municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere,
Informare, și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format
electronic pe adresa  de e-mail office@primariapascani.ro, până pe data de
20.06.2018.

http://primariapascani.ro/primarie/anunturi/anunt-dezbatere-publica-proiectul-de-hotarare-privind-aprobarea-studiului-de-fundamentare-cu-privire-la-infiintarea-serviciului-public-pentru-administrarea-intretinerea-si-exploatarea-strandul/

http://primariapascani.ro/primarie/anunturi/anunt-dezbatere-publica-proiectului-de-hotarare-privind-aprobarea-studiului-de-fundamentare-cu-privire-la-infiintarea-serviciului-public-pentru-administrarea-intretinerea-si-exploatarea-zonelo/

http://primariapascani.ro/primarie/anunturi/anunt-dezbatere-publica-proiectului-de-hotarare-privind-aprobarea-studiului-de-fundamentare-cu-privire-la-infiintarea-serviciului-public-pentru-administrarea-intretinerea-si-exploatarea-zonelo/

Comentarii

comentarii