Elevii de la școala ”Iordachi Cantacuzino”, campioni și vicecampioni la Olimpiada Sportului Școlar

premiiIeri, decease 22 mai, la Ia?i a avut loc Cupa ?colilor primare din cadrul Olimpiadei Na?ionale a Sportului ?colar la atletism. Întrecerile s-au f?cut pe stadionul ”Emil Alexandrescu”. Au participat peste 300 de elevi din clasele a III a ?i a IV a din jude?ul Ia?i.

Municipiul Pa?cani a fost reprezentat de 4 elevi de la ?coala ”Iordachi Cantacuzino”. Ace?tia au ob?inut un titlu de campion jude?ean ?i 3 de vicecampioni.

La proba de 50 m, rezisten??, locul I ?i cel de campioan? jude?ean? a fost adjudecat de c?tre Andrada Ciopraga. Pe locul al II-lea s-au clasat doi sportivi p??c?neni, Alexandra Costea ?i Mihai Alexandru Hu?anu. La proba de 50 m plat,  locul al II-lea, ceea ce înseamn? vicecampioan? jude?ean?, a fost ob?inut de Sabina Hu?anu. În aceea?i prob?, locul al IV-lea a fost ob?inut de Andrada Ciopraga.

Sâmb?t?, 24 mai, pe acela?i stadion, au loc întrecerile etapei de zon? ale Campionatului Na?ional de atletism în aer liber pentru copii categ. 1,2,3.  Sec?ia de atletism a CSM Pa?cani va participa cu 17 sportivi, care se vor lupta cu sportivi din 8 jude?e pentru a obtine dreptul de a participa în luna iunie (22-24 iunie) la întrecerile finale pe ?ar?.

Sursa

Comentarii

comentarii