Eşti sau nu seducătoare? Tu ce spui?

seduUnde crezi c? te-ai plasa, purchase pe o scar? de la 1 la 10? Ca majoritatea oamenilor, nota pe care ?i-ai acorda-o nu este expresia realei valori, c?ci, în privin?a propriei persoane, a felului în care arat?, fiecare este departe de a putea fi obiectiv.

Suntem sucite: acum spunem c? ar?t?m perfect, ca în secunda urm?toare s? sus?inem contrariul. În fa?a oglinzii, mai ales femeile (asta da ?tire în exclusivitate!) î?i descoper? toate defectele din lume. De unde vine aceast? imagine fals? despre propria persoan?? Unul dintre motive ar fi acela c? nu reu?im s? ne percepem “din exterior” impresia de ansamblu pe care o l?s?m. Mai exact, tocmai cea pe care o percep ceilal?i.

Gradul de seduc?ie pe care ni-l atribuim ne influen?eaz? în alegerea partenerului: avem tendin?a de a face pereche cu cei afla?i la acela?i nivel cu noi. Dac? ai impresia c? te afli la nivelul 3 pe acea scar?, nu te vei sim?i bine cu cineva situat la nivelul 9; în plus, un individ de nivel 9 nu va manifesta interes fa?? de cineva de nivel 3, c?ci, astfel, ar avea impresia c? iese în pierdere.

“Nu s-ar putea mai bine?” este o întrebare care ne fr?mânt? aproape pe toate, la un moment dat, pe parcursul unei rela?ii. De fapt, întrebarea corect? este: “Ai parte de rela?ia pe care o meri?i?”

Te preocup? felul cum ar??i?

Persoanele atractive sunt mult mai preocupate de înf??i?area lor decât celelalte. Dar, în fond, ce a fost mai întâi, oul sau g?ina? Sunt atât de atente pentru c? cei din jur stau cu ochii pe ele? Sau sunt atractive pentru c?, în vanitatea lor, acord? foarte mult? aten?ie felului în care arat?? Se pare c? persoanele preocupate de înf??i?area lor au tendin?a de a-?i subevalua capacitatea de seduc?ie, alegând spre compara?ie femei foarte frumoase, nicidecum unele obi?nuite.

Ce nivel de seduc?ie ai?

Vestea bun? e c?, exceptând situa?ia în care ai un ego mai ceva ca al lui Donalt Trump, în mod sigur e?ti o persoan? mult mai seduc?toare decât crezi. De fapt, ceilal?i observ? la oamenii din jurul lor mult mai pu?ine defecte decât î?i imaginezi tu, c?ci sunt prea preocupa?i de propriile defecte.

E?ti o persoan? extravertit? ?i sociabil??

Remarc?m persoanele care ?tiu s? se pun? în valoare, prin urmare ne apar ca fiind mai atractive. Personalitatea noastr? reprezint? o parte extrem de important? a capitalului de seduc?ie de care dispunem. În general, personalit??ile puternice se bucur? de mai mult? trecere decât cele timide. Am întâlnit cu toate situa?ia în care o individ? care nu este cine ?tie ce frumuse?e, dar care, în schimb, este extrem de sociabil?, pleac? de la petrecere înso?it? de cel mai frumos tip.

?ine minte c? a fi frumoas?, nu înseamn? neap?rat a pl?cea celor din jur ?i a fi seduc?toare, nu ?ine atât de aspectul fizic, ci de personalitatea ta!

Ce vârst? ai?

Aici se petrece un fenomen ciudat: desigur, în anumite moment ale vie?ii, tinere?ea este perceput? ca un atu; dar, mai târziu, vârsta înaintat? se poate transforma într-un avantaj. B?rba?ii mai în vârst? atrag, uneori, femei mai seduc?toare decât ei întrucât par mai împlini?i ?i transmit mesajul maturit??ii.

Chiar dac? num?rul anilor este acum un factor de influen?? mult mai pu?in important decât a fost în cazul genera?iilor precedente, cei mai mul?i dintre noi înc? încearc? s?-?i g?seasc? pe cineva apropiat ca vârst?, cu o diferen?? de aproximativ cinci ani, în plus sau în minus.

Comentarii

comentarii