Expertiză tehnică la Şcoala Specială Paşcani

?coala Special??coala Special? Pa?cani urmeaz? s? fie reabilitat?. În acest scop, tadalafil pentru început, sale este necesar? o expertiz? tehnic? a corpului B de cl?dire, a centralei termice, dar ?i a atelierului ?colar, cl?diri care fac obiectul programului de reabilitare.

La licita?ia organizat? de Consiliul Jude?ean Ia?i pentru întocmirea documenta?iei s-au înscris 2 firme. „Este vorba despre SC Micosty Proiect SRL Boto?ani ?i SC Beta Star SRL Ia?i. Ofertele depuse sunt cuprinse între 15.000 de lei ?i 16.000 de lei, f?r? TVA”, a precizat Marius Pârciu, purt?torul de cuvânt al CJ Ia?i.

Dup? întocmirea expertizei tehnice ?i a documenta?iei aferente pentru avizul obiectivului de investi?ii, se va trece la derularea propriu-zis? a proiectului.

Institu?ia de înv???mânt a mai fost renovat? par?ial în 2005, când, în urma inunda?iilor, un corp de cl?dire a avut de suferit. În momentul de fa??, la aceast? ?coal? sunt înscri?i 150 de elevi pentru înv???mântul special ?i 61 pentru înv???mântul integrat.

Sursa

Comentarii

comentarii