Legea care prevede creşteri salariale în sănătate şi educaţie a fost adoptată

legea-salarialaDeputa?ii au adoptat luni dup?-amiaz? legea pentru aprobarea OUG 20 care prevede mai multe cre?teri salariale pentru bugetari cu 184 de voturi „pentru”, sovaldi sale un singur deputat refuzând s? î?i exprime votul, informeaz? Mediafax

Ministrul Muncii, Drago? Pîslaru, a declarat luni în plenul Camerei Deputa?ilor c? Guvernul ia în calcul s? atace la CCR legea pentru aprobarea OUG 20/2016 care prevede mai multe cre?teri salariale pentru bugetari.

„Suntem înainte de votul final. Îmi exprim speran?a c? nu va fi nevoie s? se ajung? la a?a ceva, dar asemenea cum am f?cut în cazul pensiilor speciale, în cazul oric?ror m?suri care au un impact care nu poate fi suportat este de datoria Guvernului s? se adreseze forului care poate decide aceste conflicte între puterile în stat. S? ni se spun? de c?tre CCR dac? este sau nu constitu?ional s? adop?i un astfel de pachet f?r? s? indici sursele deloc. Da, a?tept?m mai întâi s? vedem ce se întâmpl? dup? care vor avea în câteva zile din partea Guvernului aceast? ini?iativ?”, a declarat ministrul Muncii, Drago? Pîslaru, întrebat dac? ia în calcul s? atace la CCR legea pentru aprobarea OUG 20.

Proiectul a fost adoptat anterior pe articole, ministrul Muncii, Drago? Pîslaru, cerându-le ale?ilor s? nu vând? iluzii ?i s? p?streze deminitatea func?iei.

Ministrul Muncii, Drago? Pîslaru, a contestat raportul comisiilor afimând c? aduce „o problem? de echitate”.

„Problema de echitate este important? pentru c? spatele unui raport care arat? c? vor fi cre?teri salariale cu 5 pân? la 15% avem lucruri care sunt ascunse în grile. De exemplu, la farmaci?tii primari salarile cresc cu 53%, nu farmaci?tii debutan?i tineri care trebuie s? fie încuraja?i s? intre în sistemul de farmacie, ci la cei cu experien?? ale c?ror salarii cresc cu 53%”, a afirmat Pîslaru, ad?ugând c?, de asemenea, contabili au cre?teri de 60% , iar salariile directorilor de ?coli sunt majorate cu peste 50%.

Pîslaru a mai spus c? modific?rile propuse de comisie vor duce la o polarizare între cei care abia intr? în sistem ?i cei care au acum cele mai mari cre?teri procentuale

„Nu este firesc s? am cre?teri de peste 50% la cadre de conducere, în condi?iile în care problema noastr? este înv???torul de la sat”, a sus?inut ministrul.

Acesta a mai subliniat c? dac? se va insista pe „doar dou? sectoare (…) cei din administra?ia public? local? vor fi condamnati s? stea pe loc o perioad? de timp”.

Pîslaru a cerut parlamentarilor s? lase OUG a?a cum era, afirmând c? în raport sunt ni?te m?riri care nici nu erau în spa?iul public. El a accentuat c? proiectul guvernului, spre deosebire de raportul comisiilor, este sustenabil ?i vine cu o cre?tere de 30% în cinci ani.

„Sunt banii oamenilor din aceast? ?ar?, lor le vindem aceast? iluzie pe care în prag de alegeri este ilegal s? o promov?m. Apelez la în?elegerea ?i reponsabilitatea dvs dea nu p?c?li oamenii din ?art? de a p?stra deminiatea func?ie ?i de a în?elege c? singurul mod în care putem implementa o politic? de salarizare este într-un mod în care st?m, facem calcule, nu ne gr?bim, vedem cât ne permitem, nu ne gr?bim ?i implement?m ceva carea are sens pentru 5 ani ca toat? lumea s? aib? de câ?tigat”, a conchis Pîslaru.

PNL nu particip? la ?edin?a de plen.

Dragnea c?tre Guvern: „Oameni buni, trezi?i-v?, nu mai ?ine?i banii necheltui?i!”

Pre?edintele PSD, Liviu Dragnea, a acuzat luni Guvernul c? are bani suficien?i pentru major?rile salariale decise de comisiile de specialitate ale Camerei Deputa?ilor, sus?inând c? lipsa fondurilor este „o mare minciun?”, iar deficitul nu ar fi în pericol.

Parlamentul nu poate fi oprit s? adopte legi. Nic?ieri în lune un parlament nu poate fi oprit s? legifereze”, a r?spuns Dragnea acuza?iilor c? s-ar înc?lca legea responsabilit??ii fiscal-bugetare, ar?tând c? aceasta se refer? la Guvern.

El a acuzat Executivul c? prin OUG 20/2016 „a pus dezordine în sistem” ?i c? în acest an, potrivit datelor oficiale, ar r?mâne necheltui?i 29 de miliarde de lei.

„Dac? cineva de la ministerul de Finan?e vrea s? m? contrazic?, îl a?tept oricând. (…) Ei, dup? ce ?i-au luat ?ara înapoi, au 29 de miliarde necheltui?i”, a punctat liderul social-democrat, ad?ugând c? fonduri suplimentare vor intra ca urmare a cre?terii economice.

„Oameni buni, trezi?i-v?, nu mai ?ine?i banii necheltui?i ?i oamenii cu salarii mici!”, a sus?inut Dragnea de la tribuna Camerei Deputa?ilor.

El a reiterat „avertizarea” c?tre Cabinetul Ciolo? cu privire la faptul c? r?spândirea de informa?ii false legate de bugetul ??rii intr? sub inciden?a Codului Penal ?i reprezint? „un atentat la securitatea na?ional?”.

În favoarea major?rilor salariale s-au pronun?at ?i reprezentan?i ai UDMR ?i ai minorit??ilor, care au subliniat c? se impune ca o urgen?? majorarea salariilor celor din administra?ia local?.

Comentarii

comentarii