Legea de reducere a CAS nu a fost încă promulgată

cristian-diaconescu1Cristian Diaconescu, buy cialis candidatul PMP la pre?edin?ie, a declarat mar?i, 22 iulie 2014, c? PMP îi va adresa lui Traian B?sescu cererea de a retrimite legea privind reducerea CAS cu 5% c?tre Parlament, pentru a fi rediscutat?. 

Legea reducerii CAS cu 5% nu a fost înc? promulgat? de Traian B?sescu, Cristian Diaconescu declarând c? PMP dore?te retrimiterea acesteia c?tre Parlament pentru a fi din nou discutat?. Candidatul PMP la Pre?edin?ie a afirmat c?: „PMP solicit? pre?edintelui României retrimiterea legii privind reducerea CAS pentru a fi rediscutat? în Parlament, constatând dup? trei s?pt?mâni de dezbatere public? c? cei de la guvernare nu au capacitatea de a oferi argumente privind sustenabilitatea acestui proiect ?i afirma?iile politice ?i ale mediului de afaceri trebuie avute în vedere în acest proiect”.

Sâmb?t?, 19 iulie 2014, la Sinaia, pre?edintele declara c? nu va promulga legea de reducere a CAS pân? nu va fi convins c? m?sura este sustenabil? economic ?i preciza c? a?teapt? de la Guvern evaluarea, pentru a se convinge c? nu va fi compensat? cu introducerea de noi taxe. „?i eu sunt de acord c? trebuie promulgat?, dar trebuie s? vedem ce este în spatele ei, efectele. Ce îmi doresc acum este o evaluare de la Guvern, care s? m? conving? c? aplicarea reducerii CAS la societ??i nu va fi compensat? cu introducerea de noi taxe ?i impozite pentru popula?ie, pentru c? ar fi cel pu?in imoral s? îndrep?i spre patronate reducerea de 5% ?i s? pui în spatele popula?iei alte taxe. Este ?i imoral ?i incorect economic, pentru c? m?sura agraveaz? deficitul de la fondul de pensii”, a explicat B?sescu. Mâine, 24 iulie 2014, termenul pân? la care ?eful statului trebuie s? decid? dac? promulg? legea va expira.

Sursa

Comentarii

comentarii