Licitație pentru spațiile din piața vale Pașcani. Vezi ce trebue să faci

1. Casetele disponibile nr. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 63, 64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 120/1, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, prezentate în Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 63/30.03.2018;

 2. Casetele disponibile nr. 22, 36, 37, 68, 69, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, prezentate în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 21/29.01.2016;

 3. Casetele disponibile nr. 57, 58, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, prezentate în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 138/31.08.2016;

Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și Contracte – Camera 30.

Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 19.05.2018 – 06.06.2018, ora 16:00.

Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani.

Cuantumul garanției de participare la licitație este de 1.500 lei pentru casetele nr. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 63, 64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 120/1, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.06.2018, ora 16:00.

Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 11.06.2018, ora 16:00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani, situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură.

Prețul minim de începere al licitației pentru casetele nr. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 63, 64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 120/1, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 este prezentat detaliat în Caietul de sarcini.

Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul licitației.

Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 14.06.2018, ora 10:00, la Camera 44 – Sala seminarii.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600.

Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 18.05.2018.

Mai multe detalii aici.

Comentarii

comentarii