Persoanele cu Rh negativ au trăsături neobişnuite

eprubetaStudii recente arat? faptul c? persoanele ce au o grup? rar? de sânge cu Rh negativ prezint? tr?s?turi neobi?nuite ?i un ADN modificat.

Jurnali?tii de la yournewswire.com sus?in c? cele mai recente studii din domeniul biologiei au scos la iveal? c? persoanele care au o grup? de sânge cu Rh negativ prezint? în sângele lor tr?s?turi mai pu?in umane, stuff  ADN-ul lor este diferit de cel al majorit??ii oamenilor ?i cercet?torii cred c? aceste persoane ar putea fi urma?ii Nefilimilor, pharm  „îngerii c?zu?i” din Biblie.

Oamenii au patru grupe principale de sânge: A, B, AB ?i 0, iar clasific?rile sunt derivate din antigenii pe care îi are fiecare persoan? în sânge, acele proteine care se g?sesc la suprafa?a celulelor ?i care sunt concepute pentru a combate bacteriile ?i virusurile. Cea mai mare parte a popula?iei umane, aproximativ 85% au la suprafa?a celulelor lor aceste proteine ?i astfel au grupe de sânge cu Rh pozitiv la fel ca maimu?ele, dar o mic? parte a popula?iei, aproximativ 15%, nu prezint? aceste proteine ?i au Rh negativ. Aceste persoane reprezint? un grup special de oameni care, conform ultimelor studii, prezint? în sângele lor tr?s?turi foarte diferite de restul popula?iei, tr?s?turi mai pu?in umane ce par a proveni de pe alt? planet?.

Cartea Genezei din Biblie prezint? Nefilimii ca fiind fiii fiilor lui Dumnezeu ?i ai fiicelor oamenilor, astfel ei se consider? c? au avut copii cu oamenii ?i au creat o nou? ras?, superioar?, cu Rh negativ ?i cu tr?s?turi diferite de ale celorlal?i. Exper?ii nu pot stabili cu certitudine dac? persoanele cu sânge cu Rh negativ sunt urma?i ai Nefilimilor sau ai extratere?trilor, îns? cu siguran?? prezint? unele tr?s?turi specifice, precum: inteligen?a peste medie, sim?uri foarte dezvoltate, temperatura corpului mai sc?zut?, tensiunea arterial? mai mare, abilit??i psihice ?i intuitive mai dezvoltate, sensibilitate crescut? la c?ldur? ?i la lumina soarelui, o vertebr? în plus ?i de obicei ochi verzi sau alba?trii ?i p?r ro?cat.

Dovezi ?tiin?ifice arat? c? acum aproximativ 35.000 de ani au ap?rut primele grupe de sânge cu Rh negativ în nordul Spaniei ?i sudul Fran?ei, locuri unde ?i ast?zi putem g?si cele mai multe persoane cuRh negativ. În Europa 40-45% dintre oameni au Rh negativ, în timp ce în Orientul Apropiat ?i Mijlociu se g?sesc grupuri mari de persoane cu sânge cu Rh negativ.

Familia Regal? Britanic? are o grup? de sânge cu Rh negativ ?i datorit? acestui fapt au ap?rut numeroase teorii controversate conform c?rora membrii acestei familii nu ar fi ceea ce par, ci fiin?e cu mult superioare ce fac parte dintr-un ordin str?vechi de extratere?trii umani ce conduc în secret întreaga planet?. Nu exist? dovezi c? acest lucru ar fi adev?rat, îns? se pare c? persoanele cu Rh negativ au ceva în codul lor genetic care îi face s? fie lideri înn?scu?i, personalit??i puternice capabile s? conduc? grupuri mari de oameni.

Sursa

Comentarii

comentarii