PESTE 2.200 DE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT LA ADMITEREA USV, CARE ÎNCEPE ASTĂZI

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava organizează, începând de luni, 9 iulie, concurs de admitere pentru cele circa 5.000 de locuri disponibile la licenţă şi masterat, dintre care aproximativ 2.200 finanţate de la bugetul de stat.

Programele pentru care se ţine admitere în această primă sesiune se înscriu în 5 arii europene de învăţământ superior, respectiv ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste şi ştiinţe biomedicale.

Astfel, cele 10 facultăţi ale Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava oferă 42 de programe de licenţă, absolvenţii de liceu având posibilitatea de a candida pentru unul dintre cele 1.170 de locuri finanţate de la buget, pentru locurile cu taxă, cele la învăţământul fără frecvenţă, cât şi la învăţământul la distanţă.

Primii 120 de candidaţii care au absolvit un liceu din mediul rural şi se vor înscrie la un program de licenţă al USV vor beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere.

În plus, în acest an, absolvenţilor de licee din mediul rural le sunt oferite 38 de locuri „bugetate”, cu menţinerea finanţării de-a lungul întregului ciclu de studii.

În ceea ce priveşte studiile de masterat, Universitatea „Ştefan cel Mare” are 36 de programe, cu 595 de locuri fără taxă, dintre care 10 pentru candidaţii de etnie rromă.

Pe deasupra, 130 de locuri fără taxă au fost alocate etnicilor români de pretutindeni, iar altele 940 de locuri sunt disponibile la forma de învăţământ cu taxă.

La şcoala doctorală, oferta vizează 15 domenii, însumând 49 de locuri, dintre care 25 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, 24 fără bursă, pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă (două fiind pentru rromi).

De asemenea, în total 12 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (10 dintre acestea fiind cu bursă), la care se mai adaugă 70 de locuri cu taxă.

Înscrierea candidaţilor şi susţinerea probelor se desfăşoară în perioada 9-19 iulie, fără zilele de sâmbătă şi duminică, afişarea rezultatelor urmând să aibă loc pe 23 iulie.

Pentru a confirma locul ocupat, candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a se înmatricula între 23-26 iulie, rezultatele finale fiind făcute cunoscute pe 27 iulie.

Comentarii

comentarii