Petrece în Iaşi patru zile în lumea antică a Egiptului!

În perioada 20-26 mai 2013, sales între  orele 11:00-20:00, va avea loc la Casa de Cultur? a Studen?ilor Ia?i, expozi?ia  „Egiptul antic. O c?l?torie prin ?ara Misterului”.

Programul expozi?iei va fi urm?torul:
Luni ?i  Vineri în intervalul orar 11.00 – 20.00, se vor desf??ura vizite ghidate pentru expozi?ie, vor fi organizate ateliere de pictur? egiptean? pe basoreliefuri, un atelier de joc Senet ?i vor rula filmele: Egipt p?mânt etern, Egipt p?mânt iubit, Egipt p?mânt ren?scut.

Sâmb?t?, 25 mai va avea loc conferin?a public?: „Cartea egiptean? a mor?ilor”, la ora 11:00, va rula filmul Egiptul antic. P?mânt iubit, va avea loc o demonstra?ie a jocului Senet, î?i va desf??ura activitatea atelierul de pictur? egiptean? pe basoreliefuri ?i va avea loc conferin?a public?: „Templul egiptean – Imagine a omului”, la ora 16:00. 

Duminic?, 26 mai, ve?i putea participa la conferin?a public?: Egiptul antic – Istorie ?i legend?, la ora 14:00, va rula filmul  „Egiptul antic. P?mânt ren?scut”, va fi o demonstra?ie a  jocului Senet ?i atelierul de pictur? egiptean? pe basoreliefuri.

 

Sursa

Comentarii

comentarii