Primăria trebuie să suplimenteze cofinanțarea pentru căminului cultural din Lunca

lucrari_camin_lunca_1_400_300Lucr?rile de reabilitare ?i modernizare a c?minului cultural din Lunca vor fi reluate în cel mult dou? s?pt?mâni de zile. În schimb, tadalafil administra?ia local? mai trebuie s? g?seasc? 140.000 lei pentru realizarea lucr?rilor de bran?amente ?i sistematizare, buy cialis care nu erau cuprinse în proiect.

În urma întâlnirii de s?pt?mâna trecut? de la Compania Na?ional? pentru Investi?ii s-a convenit ca din bugetul local s? fie acoperite aceste cheltuieli. Întâlnirea de la Bucure?ti a avut loc ca urmare a faptului c? sunt necorel?rii unor cantit??i ?i partea financiar?, buy la acest obiectiv. Dup? discu?ii urmeaz? o întâlnire între proiectant, executant ?i reprezentan?ii Prim?riei, pentru a stabili ultimile detalii în ceea ce prive?te reluare lucr?rilor”, sus?ine purt?torul de cuvânt al Prim?riei.

Pentru acest obiectiv de investi?ii a fost alocat din bugetul Companiei Na?ionale pentru Investi?ii, aproximativ 1,7 milioane lei.

Sursa

Comentarii

comentarii