S-a încheiat vacanţa! Elevii se întorc la şcoală

vacanta

Timp de trei s?pt?mâni, ambulance elevii au beneficiat de timp liber, pills îns? de luni ace?tia trebuie s? se prezinte în fiecare zi la ore, urmând o perioad? înc?rcat? pentru ei.

Semestrul al II-lea:
Cursuri: 15 februarie – 22 aprilie
Vacan?a de prim?var?: 23 aprilie – 3 mai
Cursuri: 4 mai – 24 iunie
Vacan?a de var?: 25 iunie – 11 septembrie

Anul ?colar 2015-2016 are 36 de s?pt?mâni de cursuri ?i însumeaz? 177 de zile lucr?toare. Excep?ie fac clasele terminale din înv???mântul liceal, pentru care anul ?colar are 37 de s?pt?mâni, din care durata cursurilor este de 33 de s?pt?mâni, patru s?pt?mâni fiind dedicate desf??ur?rii examenului na?ional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din înv???mântul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016.

De un an ?colar mai scurt beneficiaz? ?i clasele a VIII-a, absolven?ii gimnaziului urmând s? termine cursurile în 17 iunie 2016, dup? 36 de s?pt?mâni de ?coal?, ultima dintre acestea fiind dedicat? desf??ur?rii evalu?rii na?ionale.

Tezele din semestrul al II-lea vor trebui sus?inute pân? la data de 20 mai 2016.

Potrivit ordinului de ministru, s?pt?mâna 18-22 aprilie 2016 din semestrul al doilea va fi s?pt?mâna dedicat? activit??ilor extracurriculare ?i extra?colare, în cadrul programului „?coala altfel: S? ?tii mai multe, s? fii mai bun”, care va avea un orar specific.

Sursa

Comentarii

comentarii