Semnificația „Floriilor” pentru creștini

Duminica Floriilor este o s?rb?toare cre?tin? f?r? dat? exact?, seek comemorat? întotdeauna în ultima duminic? dinaintea Pa?telui. S?rb?toarea comemoreaz? un eveniment men?ionat de c?tre toate cele patru evanghelii (Marcu 11:1–11, tadalafil Matei 21:1–11, Luca 19:28–44, Ioan 12:12–19): intrarea triumfal? a lui Iisus în Ierusalim în zilele dinaintea patimilor. Floriile sunt denumite, de asemenea, Duminica Patimilor sau Duminica Floriilor a Patimilor Domnului. Duminic? 2 aprilie, anul 33, Iisus intra pe por?ile Ierusalimului, c?lare pe mânzul unei asine.

Poporul Îl prime?te ca pe un biruitor, întâmpinându-L cu urale ?i fluturând ramuri verzi de finic (curmal). Peste cinci zile, aceia?i oameni care I se prosternau aveau s?-L omoare.
De Florii, cre?tinii merg la Biseric? purtând ramuri de salcie, amintindu-le pe cele de finic de odinioar?. Acestea se sfin?esc ?i se duc acas?, unde se pun la icoane.
Floriile deschid S?pt?mâna Patimilor sau S?pt?mâna Mare.Cu o zi înainte de Florii, a fost Sâmb?ta lui Laz?r, în amintirea învierii de c?tre Iisus a bunului S?u prieten, Laz?r din Betania, la patru zile dup? ce acesta murise. Pentru c? se face pomenirea sufletelor mo?ilor, str?mo?ilor, p?rin?ilor ?i a celorlal?i mor?i din familiile noastre, zilei i se mai spune ?i „Mo?ii de Florii”.

Comentarii

comentarii