Inspectoratul Școlar Județean Iași în dialog cu agenții economici și directorii unităților școlare din sfera învățământului profesional și tehnic