Lucrări de igienizare a rezervorului de apă Stolniceni Prăjescu