Tradiţii şi obiceiuri de Florii

floriiCre?tinii ortodoc?i pr?znuiesc, cialis duminic?, mind Floriile, cea mai important? s?rb?toare care veste?te Pa?tele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii ora?ului ?i întâmpinat cu frunze de palmier, ?i fiind totodat? s?rb?toarea celor care poart? nume de flori.

Floriile deschid s?pt?mâna cea mai important? pentru preg?tirile de Pa?te, a?a-numita S?pt?mân? Mare, de dup? cele 40 de zile de post.

De Florii se m?nânc? pe?te, fiind a doua dezlegare din postul Pa?telui, dup? cea din ziua Bunei Vestiri. Ortodoc?ii s?rb?toresc ziua de Florii ca pe una de bucurie, dar cu în?elegerea faptului c? zilele ce urmeaz?, din S?pt?mâna Mare, sunt unele ale triste?ii.

De Florii, aten?ia comunit??ii tradi?ionale era îndreptat?, pe lâng? s?rb?toarea religioas?, c?tre rena?terea vegeta?iei. De fapt, denumirea popular? a s?rb?torii vine de la zei?a roman? a florilor, Flora, peste care cre?tinii au suprapus s?rb?toarea intr?rii Domnului în Ierusalim. Astfel, pe lâng? s?rb?toarea cre?tin? a intr?rii Mântuitorului în Ierusalim, au ap?rut ?i nenum?rate obiceiuri ?i tradi?ii, atât în mediul rural, cât ?i în cel urban, cele mai multe de sorginte p?gân?.

De exemplu, de Florii se obi?nuie?te s? se fac? „de ursit?”, astfel c? fetele aflau, prin diverse procedee, dac? se vor c?s?tori sau nu în acel an. Tot de Florii, m?r?i?orul purtat pân? în aceast? zi se pune pe ramurile unui pom înflorit sau pe un m?ce?, iar zestrea se scoate din cas?, pentru aerisire.

Înaintea s?rb?torii, fetele nem?ritate din Banat ?i Transilvania obi?nuiesc s? pun? o oglind? ?i o c?ma?? curat? sub un p?r altoit. Dup? r?s?ritul soarelui, aceste obiecte sunt folosite în farmece pentru noroc în dragoste ?i s?n?tate.

De asemenea, la miezul nop?ii, se fierbe busuioc în ap?, iar diminea?a fetele se spal? pe cap cu aceast? fiertur?, ca s? le creasc? p?rul frumos ?i str?lucitor. Ce r?mâne se toarna la r?d?cina unui p?r, în speran?a c? b?ie?ii se vor uita dup? ele ca dup? un copac înflorit.

În popor se mai spune c? cine îndr?zne?te s? se spele pe cap în ziua de Florii f?r? ap? descântat? ?i sfin?it? risc? s? albeasc?.

La toate popoarele cre?tine pot fi întâlnite diferite obiceiuri, unele chiar similare celor de la noi, majoritatea având în prim-plan palmierul sau salcia. Aceste tradi?ii nu au nimic în comun cu spiritul cre?tinesc al praznicului Intr?rii Mântuitorului în Ierusalim.

Sursa

Comentarii

comentarii