12 lucruri mai puţin ştiute despre România. Află care sunt!

romaniaRomânia este o ?ara plin? de surprize, drug cu un folclor bogat, sick cu locuri încânt?toare care las? o impresie deosebita în mintea c?l?torilor. A?adar, iat? un top cu 12 lucruri pe care nu le ?tiai despre România.

1. România are unul dintre cele mai vesele cimitire din lume

Cimitirul Vesel este un cimitir din localitatea S?pân?a, jude?ul Maramure?, faimos pentru crucile mormintelor viu colorate, picturile naive reprezentând scene din via?a ?i ocupa?ia persoanelor înhumate. Pe unele cruci exist? chiar versuri în care sunt amintite, deseori cu nuan?e umoristice, persoanele respective.

Ineditul acestui cimitir este diferen?ierea fa?? de majoritatea culturilor popoarelor, care consider? moartea ca un eveniment foarte solemn. În anul 1935, la sugestia preotului greco-catolic Grigore Ri?iu, care era ?i profesor de român? ?i latin?, Stan Ioan P?tra? a realizat partea vertical? a crucilor ceva mai lat, cu loc pentru epitaf. Din 1935 dateaz? primul epitaf, iar din anii 1960 încoace, întreg cimitirul a fost populat cu circa 800 astfel de cruci, sculptate din lemn de stejar, devenind un muzeu în aer liber de natur? unic? ?i o atrac?ie turistic?.

Unele cruci sunt pictate pe ambele p?r?i. Pe o parte este plasat? o descriere a vie?ii celui îngropat, iar pe cel?lalt o descriere a motivului mor?ii.

Pentru a-ti face o idee despre ce scrie, iata un scurt epitaf:

Sub aceast? cruce grea
Zace biata soacr?-mea
Trei zile de mai tr?ia
Z?ceam eu ?i citea ea

Voi care trece?i pe aici
Încerca?i s? n-o trezi?i
C? acas? dac? vine
Îi ar?i cu gura p? mine

Da a?a eu m-oi purta
C?-napoi n-a înturna

Cei care citi?i aici
Ca mine s? nu p?ti?i
Soacr? bun? v? g?si?i
Cu ea bine s? tr?i?i.

2. Inventatorii români au schimbat lumea

România a dat na?tere unor personalit??i care ?i-au pus puternic amprenta în evolu?ia acestei lumi. Printre ace?tia merit? s?-i amintim pe Nicolae Constantin P?ulescu – descoperitorul insulinei, Eugen Pavel – inventatorul Hyper CD-ROM-ului, Aurel Persu – primul inginer auto care a realizat o ma?in? ale c?rei ro?i se g?sesc în interior pentru o aerodinamicitate mai mare, Petrache Poenaru a?? inventatorul stiloul, Emil Racovi??- fondatorul biospeologiei (?tiin?a care se ocup? cu studiul organismelor vii din pe?teri) ?i mul?i al?ii.

Chiar mai mult, ingineri români ?i-au adus contribu?ia la dezvoltarea aeronauticii. Henri Coand?, Traian Vuia ?i Aurel Vlaicu sunt doar câteva nume care au fost considerate pionieri ai avia?iei.

3. Romana este singura limba latina vorbita in Europa de Est.

Majoritatea oamenilor cred c? limba român? este o limb? apropiat? de limba rus? sau de alte limbi de origine slav?, îns? în realitate ea este o limb? latin? apropiat? de limba francez?,italian?, portughez? sau catalan?.

4. Romania are 7 site-uri declarate patrimonii UNESCO

Acestea includ: Delta Dun?rii, a?ez?rile s?se?ti cu biserici fortificate din Transilvania, M?n?stirea Horezu, bisericile pictate din nordul Moldovei, Cetatea Sighi?oara, bisericile de lemn din Maramure? ?i fort?re?ele dacice din Mun?ii Or??tiei.

5. România este ?ara cu cea mai mare resurs? de aur din Europa

6. România se mândre?te cu cea mai mare cl?dire administrativ?

Construit? sub conducerea lui Nicolae Ceau?escu – Palatul Parlamentului din Bucure?ti, cunoscut ca ?i Casa Poporului, este cl?direa cea mai mare, mai grea ?i mai costistoare din înteaga lume care deserve?te administrativ o ?ar?.

7. Moneda na?ional? a României este leul (lion – english)

Mai exist? doar doua state care folosesc o moned? a carei semnifica?ie în englez? înseamn? LEU: Moldova ?i Bulgaria.

8. România are cea mai bine prezervat? Delt? din Europa

De?i ca m?rime se afl? pe locul 2 în Europa dup? Depresiunea Caspic?, Delta Dun?rii reprezint? cea mai bine prezervat? delt? din Europa, aici g?sindu-se nu mai pu?in de 23 de ecosisteme naturale ce ofer? o flor? ?i o faun? unic?.

9. Cea mai mare popula?ie de ur?i bruni din Europa se g?se?te în România

10. Cea mai mare roc? sculptat? din Europa se g?se?te în România: Statuia lui Decebal 

Undeva de-a lungul Dun?rii, în apropierea ora?ului Or?ova, se g?se?te cea mai înalt? statuie sculptat? în pia?r? cu o în?l?ime de 55 de metri, reprezentându-l pe Decebal, ultimul conduc?tor al Daciei. Statuia este vizibil? doar de pe Dun?re.

11. În România se g?se?te singurul muzeu de aur din Europa

Muzeul aurului este situat în micul ora? Brad ?i este unicul din Europa, fiind fondat acum 100 de ani. Galeria con?ine o colec?ie impresionant? de aproape 2000 de exponate din aur din toate col?urile lumii. Cel mai valoros exponat este reprezentat de aurul pur -?? identic cu cel g?sit în minele din Mun?ii Metaliferi.

12. În România a fost primul ora? cu iluminare stradal? din Europa – Timi?oara în 1884

Sursa

Comentarii

comentarii