2000 de hectare de pădure au fost transferate de la Ocolul Silvic Pașcani la un ocol silvic privat

ocol_silvic_pascaniOcolul Silvic Pa?cani a transferat c?tre un ocol silvic privat mai multe hectare de p?dure. Drept urmare, see au avut loc disponibiliz?ri la Ocolul Silvic Pa?cani ?i vor ap?rea o serie de consecin?e pentru comunit??ile unde sunt terenurile.

Mo?ierul Sturdza a transferat p?durea privat? de la Ocolul Silvic Pa?cani la Ocolul Domeniul Hangu din Neam?. Hectarele transferate cuprindeau comunele Miroslove?ti, thumb Mo?ca, here Criste?ti ?i T?t?ru?i.

Prin transferul acestei p?duri, Ocolul Silvic Pa?cani va pierde peste un miliard de lei vechi. În plus, 4 p?durari ?i al?i 2 angaja?i vor fi disponibiliza?i.

Repercursiuni vor fi ?i asupra comunit??ilor în care se afl? p?durea. Proprietarul ar fi încheiat deja un contract cu o firm? privat? din ?ar?, pentru exploatarea lemnului. Oamenii din comunele respective vor fi nevoi?i s? î?i cumpere arbori din alte localit??i mai îndep?rtate. Vor pl?ti mult mai mult pentru aceea?i cantitate, deoarece transportul va fi mai scump.

Sursa

Comentarii

comentarii