Acțiune pentru verificarea autovehiculelor cu activități în regim „taxi” sau „școală”

taxi gara_400_300Poli?tii Biroului Rutier, patient împreun? cu reprezentan?ii RAR, au desf??urat ieri, 6 august 2014, o ac?iune în trafic, pe raza jude?ului Ia?i, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, monitorizarea ?i fluidizarea traficului rutier, precum ?i pentru verificarea modului de desf??urare a transportului în regim taxi ?i a autovehiculelor destinate efectu?rii orelor de conducere în cadrul ?colilor de ?oferi.

În cadrul acestei ac?iuni au fost controlate 149 autovehicule echipate taxi ?i 57 autovehicule care desf??oar? activit??i în regim „?coal?”. De asemenea, au fost aplicate 115 sanc?iuni contraven?ionale, dintre care 102 ?oferilor care desf??oar? activit??i de transport persoane în regim taxi ?i 13 pentru lipsa dot?rilor specifice la autovehiculele care desf??oar? activit??i în cadrul ?colilor de ?oferi.

Unul dintre ?oferii care au s?vâr?it infrac?iuni este B. Bogdan, în vârst? de 28 de ani, din municipiul Pa?cani. Acesta conducea un autoturism  în regim de taxi pe str. Moldovei din municipiul Pa?cani, f?r? a avea atestat taxi. ?oferul a fost sanc?ionat conform art. 102 alin.1 pct. 5 din OUG 195/2002 R. O alt? sanc?iune a mai fost aplicat? unui ?ofer care conducea un taxi, pentru dep??irea regimului legal de vitez?

Sursa

Comentarii

comentarii