Alimentele dăunătoare danturii

zambetCine nu î?i dore?te un zâmbet perfect sau din?i str?lucitori de albi?

De cele mai multe ori, pharmacy apel?m fie la medicul stomatolog, fie la solu?ii handmade pentru albirea din?ilor. Din p?cate rezultatele ob?inute nu sunt de lung? durat?, iar singurul vinovat e?ti chiar tu. Alimentele ?i b?uturile pe care le consumi î?i pot p?ta din?ii, iar toate eforturile depuse vor fi zadarnice. Chiar dac? nu ne putem refuza anumite pl?ceri culinare, trebuie s? fim pruden?i cu alimentele pe care le consum?m.

Dac? î?i dore?ti o dantur? impecabil?, iat? ce alimente trebuie s? evi?i:

Fructele de p?dure sunt delicioase ?i hr?nitoare, dar pigmen?ii inten?i colora?i pot d?una smal?ului natural al dintelui. C?p?unile sunt u?or acide ?i pot elimina petele de pe din?i f?r? a le afecta smal?ul.

Sucul de sfecl? p?teaz? cel mai r?u din?ii, din cauza concentra?iei de coloran?i naturali. Este necesar s? te speli pe din?i dup? ce ai consumat suc de sfecl? pentru a împiedica formarea petelor.

În mod surpinz?tor, ceaiul î?i poate p?ta din?ii. Consum? ceai alb sau verde ?i evit? s? bei ceai negru deoarece este la fel de d?un?tor precum cafeaua.

Din cauza con?inutului ridicat de cacao, ciocolata este un alt aliment care î?i poate modifica nuan?a din?ilor tai sau îi poate p?ta. Mai mult, ciocolata duce la carierea din?ilor din cauza cantit??ii mari de zah?r.

Faimosul o?et balsamic con?ine ingrediente care î?i pot p?ta din?ii. Încerc? s? îl consumi doar în combina?ie cu salata verde deoarece aceasta formeaz? o barier? de protec?ie ?i diminueaz? puterea de colorare.

Aten?ie la mur?turi! Acidul con?inut de mur?turi poate eroda smal?ul, fiind principala cauz? a îng?lbenirii din?ilor.

Curry este un condiment cu propriet??i benefice. Culoarea ro?iatic? las? urme pe din?i dac? este consumat în mod constant. Pentru a preveni decolorarea dintilor, peria?i-v? din?ii dup? ce consuma?i alimente condimentate.

Comentarii

comentarii