Amendat pentru alcool de contrabandă

ACTIUNE POLITIE - TIMISOARAÎn noaptea de 22-23 martie 2014, medicine poli?i?tii din cadrul Poli?iei Municipiului Pa?cani ?i Sec?iei 6 Poli?ie Rural? Pa?cani au ac?ionat pe raza de competen??, online pentru prevenirea infrac?ionalit??ii stradale, în special a faptelor cu violen??, cât ?i pentru men?inerea unui climat de ordine ?i siguran?? public?, ob?inând urm?toarele rezultate:

– zone de ac?iune =4
– unit??i de alimenta?ie public? verificate = 9
– autovehicule controlate = 14
– personal de paz? verificat = 6
– persoane legitimate = 29
– persoane conduse la sediul poli?ie pentru verific?ri ?i luarea m?surilor legale = 5
– sanc?iuni contraven?ionale aplicate = 12
– valoarea sac?iunilor aplicate = 2850 lei

Exemplu :

A fost efectuat un control la o societate comercial? de pe raza comunei Mogo?e?ti-Siret, jude?ul Ia?i, ocazie cu care au fost g?si?i expu?i pentru comercializare 16 litri b?uturi alcoolice pentru care nu existau documente de provenien??. Acestea au fost confiscate, iar administratorul a fost sanc?ionat cu amend? în valoare de 1000 lei.

Sursa

Comentarii

comentarii