Atenţie! În locul spaţiilor verzi, păşcănenii vor avea locuri de parcare

parcareProblema num?rului sc?zut de locuri de parcare din Pa?cani este în curs de rezolvare. Conducerea municipiului caut? solu?ii, check astfel încât to?i ?oferii s? beneficieze de locuri unde pot sta?iona.

Se au în vedere str?zile aglomerate, discount iar pentru c? distan?ele dintre blocuri sunt prea mici, se va mai rupe din spa?iile verzi, creând astfel spa?ii potrivite de parcare.

“Fiecare locuitor î?i d? seama c? num?rul de ma?ini a crescut foarte mult. Nu am fost preg?ti?i din punct de vedere urbanistic, s? l?s?m zone speciale pentru parcare, la vremea când s-au construit blocurile. În schimb, acum încerc?m s? c?ut?m solu?ii pentru a amenaja noi zone de parcare, pentru c? str?zile sunt sufocate, în special cele care sunt mai aglomerate. Printr-o dispozi?ie de primar s-a întrunit o comisie care s? le identifice. Vom recurge s? lu?m ?i din spa?iile verzi, pentru c? nu avem alte zone, spa?iile între blocuri sunt foarte mici ?i este foarte dificil s? realiz?m parc?ri”, a declarat viceprimarul Vasile Axinte.

De exemplu, pe strada Izvoarelor va fi mutat sensul unic cu 50 de metri, pentru ca cei care locuiesc pe Aleea 1 Decembrie, s? nu mai fie nevoi?i s? ocoleasc?. Pentru s?pt?mâna viitoare este programat? o ?edin?? de Comisie de Organizare a Circula?iei, în cadrul c?reia se vor discuta solu?iile pentru aceast? problem?.

“Pe cele existente le vom moderniza. Vom turna asfalt, vom face acele amenaj?ri cu borduri, iar pe strada Izvoarelor vom muta sensul unic cu 50 de metri, pentru a permite celor care locuiesc pe Aleea 1 Decembrie s? nu mai ocoleasc? ?i s? ajung? direct la domiciliu. În cursul s?pt?mânii viitoare vom avea o ?edin?? de Comisie de Organizare a Circula?iei în municipiul Pa?cani”, a mai precizat edilul.

Sursa

Comentarii

comentarii