Atenție la pesta porcină! Cazuri depistate în județul Iași

La sediul Instituției Prefectului – județul Iași a avut loc o ședință
extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) organizată pentru analizarea
situației provocate de apariția unui nou focar de pestă porcină africană și dispunerea
măsurilor necesare în acest caz. Prezența virusului a fost confirmată în cazul unui porc
domestic, în satul Perieni din comuna Probota. Ca urmare, a fost dispusă sacrificarea
porcului bolnav și a unui al doilea porc din aceeași gospodărie, exploatația fiind pusă sub
supraveghere.

Măsuri suplimentare au fost dispuse în cadrul ședinței CLCB de astăzi, după
cum urmează:

Pe o rază de 3 km în jurul focarului a fost instituită o zonă de protecție, în cadrul
căreia intrarea/ieșirea suinelor în/din exploatații, deplasarea și transportarea suinelor pe
drumuri sunt interzise fără avizul autorității veterinare locale, iar animalele existente sunt
supuse supravegherii clinice de către echipe de inspecție. Zona cuprinde satele Perieni și
Probota din comuna Probota și Stejarii, din comuna Țigănași.

Pe o rază de 10 km în jurul focarului a fost instituită o zonă de supraveghere ce
cuprinde și zona de protecție și în care este restricționată circulația porcinelor. Zona
cuprinde satele Hermeziu, Trifești și Zaboloteni (comuna Trifești), Rădeni și Roșcani
(comuna Roșcani), Borșa și Vâlcelele (comuna Vlădeni), Iepureni, Larga Jijia și Movileni
(comuna Movileni), Cârniceni, Mihail Kogălniceanu și Țigănași (Țigănași), Rediu Mitropoliei
și Țipilești (comuna Popricani), respectiv satul Șendreni din comuna Victoria.

Planul de măsuri adoptat cuprinde acțiuni și obligații ce revin instituțiilor și autorităților
publice, proprietarilor de exploatații comerciale de porcine și proprietarilor de exploatații
nonprofesionale.

Medicii de circumscripție sanitar-veterinară vor efectua recensământul tuturor
porcinelor din zona de protecție și supraveghere. Pe căile de acces din și înspre localitatea
Perieni vor fi instalate filtre de control auto, fiind interzisă mișcarea oricăror specii de
animale și a produselor de origine animală, a furajelor și ustensilelor. În zona de
supraveghere vor fi instituite de către primării filtre pentru dezinfecție pietonală și auto. În
cazul depistării de transporturi ilegale de animale, se va aplica măsura uciderii pe loc, fără
despăgubire, a tuturor porcinelor neidentificate și fără documente legale și dirijarea lor la
incinerare.

Pe raza celor șase fonduri cinegetice din zona de supraveghere se vor recolta porcii
mistreți până la nivelul optim de sub 5 exemplare/kmp. Recoltarea se va face prin metodele
care nu implică dislocarea efectivelor de mistreț, respectiv pândă și dibuit.

Unitatea Locală de Sprijin din comuna Probota a fost reactivată, primăria și Consiliul
Județean vor asigura exploatațiilor nonprofesionale dezinfectantul pulbere necesar pentru
efectuarea dezinfecției pietonale la intrarea/ieșirea din exploatații. Populația va fi informată
cu privire la semnele clinice ale bolii, modul de transmitere și evoluția acesteia, ca și la
măsurile întreprinse în cazul suspiciunii.

În exploatațiile comerciale pentru creșterea porcilor este obligatorie respectarea
regimului de biosecuritate și a celui privind angajarea personalului muncitor și circulația
persoanelor în fermă, controlul circulației vehiculelor, controlul introducerii de noi efective
de animale, efectuarea periodică a lucrărilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare,
asigurarea inspecției zilnice a efectivelor de animale și menținerea unui registru de evidență
a persoanelor care au vizitat exploatația.

În sectorul gospodăriei populației (exploatațiilor nonprofesionale):
– se va evita contactul porcilor cu animalele și păsările sălbatice care ar putea fi
purtătoare de virus, cu porci mistreți sau cu alți proprietari de porci domestici
– nu se va intra în adăposturile în care sunt crescuți porcii cu încălțăminte și
haine purtate pe stradă
– nu se vor hrăni animalele cu resturi alimentare provenite din carnea de porc
mistreț. Sub nicio formă nu se va da porcilor apa provenită de la spălarea
cărnii sau resturi de carne. Nu se va folosi pentru hrana animalelor iarba
culeasă de pe câmp
– nu se scot din gospodărie scroafele sau vierii în scopul montei
– se interzice achiziționarea de purcei fără certificat sanitar-veterinar de
sănătate și formular de mișcare.

Perioada de aplicare a restricțiilor este de 45 de zile, cu posibilitatea prelungirii, în
funcție de evoluția situației. Măsuri specifice au fost dispuse și în contextul desfășurării în
aceste zile a Sărbătorilor Iașului. Afluxul de pelerini, inclusiv din județe în care pesta
porcină africană se manifestă prin numeroase focare active impune reactivarea filtrelor

„La ședința de astăzi a CLCB a fost prezent și
primarul comunei Probota, domnul Constantin Zamisnicu. Aplicarea strictă a măsurilor de
siguranță impune cooperarea activă a autorităților locale. În cazul precedentului focar de
pestă porcină africană, cel de la Butea, primăria comunei a acordat tot sprijinul necesar și
ne așteptăm și acum la aceeași atitudine. Important de menționat este că în zona Butea nu
au mai apărut alte cazuri de pestă porcină africană de la cel confirmat în data de 19
septembrie”, a declarat prefectul Marian ȘERBESCU.

Comentarii

comentarii