Autobuzele RAGCL Paşcani au fost verificate

ragclMijloacele de transport ale RAGCL Pa?cani îndeplinesc condi?iile optime de operare în regim public. Acest lucru reise dup? ultimele verific?ri efectuate recent.

În cursul s?pt?mânii trecute, sovaldi sale conducerea societ??ii a primit vizita inspectorilor de la Autoritatea Rutier? Român?, care au verificat starea de func?ionare a autobuzelor din dotarea regiei, în vederea reclasific?rii lor. Au fost luate în vedere ?apte autobuze, un minibus ?i un microbus, care realizeaz? serviciul de transport public pe raza municipiului Pa?cani.

La acest moment, este preg?tit pentru a fi pus în circuit, autobuzul marca Mercedes Benz, pe care Consiliul Local l-a dat în folosin?? c?tre RAGCL, în ?edin?a din luna martie. Acesta va fi înmatriculat, dup? care i se va face reclasificarea.

În afar? de cursele în suburbii pe ma?inile le fac periodic, au început s? apar? cereri din partea ?colilor ce organizeaz? excursii în afara localit??ii ?i au nevoie de mijloc de transport.

“S?pt?mâna trecut? am primit vizita inspectorilor de la Autoritatea Rutier? pentru reclasificarea autobuzelor pe care le avem ?i cu care realiz?m transportul în comun. Aceast? reclasificare se face în fiecare an, când inspectorii verific? integritatea ?i starea de func?ionare a autobuzelor, dotarea acestora cu sting?toare, truse medicale. Ne-am preg?tit pentru aceast? inspec?ie, am pus autobuzele pe canal, am verificat sistemul de transmisie, de frânare ?i pe cel de direc?ie, ?i le-am vopsit. Dup? cum ?ti?i, în ?edin?a din luna martie am avut un proiect prin care Consiliu Local ne-a dat în folosin?? un microbuz pe care îl preg?tim, ?i îl vom inmatricula. Apoi se va face reclasificarea ?i pentru acesta. Mai mult avem cereri din partea ?colilor pentru c? vom fi activit??i în s?pt?mâna altfel. Sunt cereri ?i din partea Clubului Sportiv, pentru c? a?a a fost angajamentul, s? facem o colaborare cu ei”, a declarat Gelu Nedelcu, directorul Regiei Autonome de Gospod?rie Comunal? ?i Locativ? Pa?cani.

Cât despre starea serviciului de termoficare, acum la sfâr?itul sezonului rece, Gelu Nedelcu a declarat c? acesta va func?iona par?ial înc? o perioad? scurt?, dup? care urmeaz? s? fie oprit. Produc?ia a fost slab? iarna acesta, îns? se încearc? compensarea pierderilor, cu alte servicii cum este cel de transport sau instalatori.

“Temperaturile de peste zi sunt pozitive, motiv pentru care o s? oprim partea de înc?lzire. O s? mai avem un orar de dou? ore seara ?i dou? diminea??, îns? sezonul rece s-a încheiat ?i putem spune c? a fost un an r?u din punct de vedere al produc?iei. Încerc?m s? compens?m cu alte servicii, cum este cel de instalatori, repara?ii de canalizare, repara?ii de instala?ii de ap? rece, ap? cald? ?i igienizare subsoluri”, a mai precizat Gelu Nedelcu.

Sursa

Comentarii

comentarii