Casa de Cultură găzduiește workshopul “De la cauză la efect – Drumul care trece prin minte”

Romulus KomozJoi, thumb 12 martie, unhealthy de la ora 17.00, viagra sale p??c?nenii sunt a?tepta?i la workshopul “De la cauz? la efect – Drumul care trece prin minte” pentru a în?elege care sunt tainele cele mai ascunse ale min?ii umane ?i mai ales care sunt abilit??ile care ne pot ajuta s? o influen??m în beneficiul nostru.

Activitatea va atinge subiectul “zonei de confort”, încercând s? analizeze conceptul ?i s? explice modul în care ne punem singuri bariere care ne împiedic? s? ne dezvolt?m personal ?i profesional.

Workshopul va fi sus?inut de c?tre Romulus Komoz, în calitate de Speaker, Coach ?i Teacher Certificat John Maxwell Team. Acesta este recunoscut pentru worksopuri, seminarii ?i discursuri, construite cu scopul de a spori cre?terea personal? ?i profesional? prin intermediul studierii ?i aplic?rii practice a metodelor de leadership dovedite de John Maxwell în ultimii 40 de ani.

Se anun?? 3 ore de r?spunsuri care ne vor ajuta s? ne în?elegem mai bine ac?iunile, pe principiul “Ceea ce vei înv??a poate face diferen?a dintre o persoan? mediocr? ?i o persoan? de succes.” (Romulus Komoz).

Intrarea este liber?.

Sursa

Comentarii

comentarii