Cât împrumută profesorii ieșeni de la CAR pentru un trai decent?

baniDin 2013 pân? în prezent, generic 150 de profesori ie?eni au apelat la împrumuturi de la Casa de Ajutor Reciproc (CAR) din cadrul Uniunii Sindicatelor Libere din Înv???mântul Preuniversitar Ia?i (USLIP).

Profesorii care s-au orientat spre CAR au împrumutat sume cuprinse între 500 ?i 20.000 de lei, cu termen maxim de rambursare de 18 luni. Din cauza salariilor mici, este preferat împrumutul la CAR decât cel la banc?. Dobânda este mult sub dobânzile bancare, care ajung ?i la 10 procente anual. La sindicat, dobânda este de 4,8% pe an, iar regulile nu sunt a?a de stricte ca cele de la banc? ?i pot g?si în?elegere în cazul în care întârzie cu plata ratei.

Este un ajutor, deoarece dac? într-o lun? un profesor nu are de unde pl?ti, vine ?i ne anun?? ?i facem în a?a fel încât s? nu pl?teasc? penalit??i. Perioada cea mai aglomerat? acum începe, deoarece profesorii împrumut? bani pentru concedii, s?rb?torile Pascale, ?i nu numai. S?pt?mâna aceasta acord?m un astfel de împrumut pentru o nunt?, un profesor î?i c?s?tore?te copilul, ?i vorbim aici de un împrumut de 20.000 de lei”, a declarat Vasile Mindirigiu, pre?edintele CAR ?i vicepre?edinte în cadrul USLIP.

Pe lun?, în medie, 10 profesori depun actele pentru împrumut. Pân? acum, suma la care s-au ridicat aceste tranzac?ii este de 800.000 de lei. De la înfiin?are, din anul 2005 ?i pân? în prezent, s-au acordat peste 500 de împrumuturi celor care au avut nevoie urgent? de bani. Profesorii au mai împrumutat bani ?i pentru renov?ri de case, ma?ini, botezuri, înmormânt?ri ori pentru studiile copiilor.

Sursa

Comentarii

comentarii