LifeStyle

Complimentarea soacrei

Un p??c?nean îi face complimente soacrei: – E?ti o comoar?! – Vai, order î?i mul?umesc, zise ea ru?inându-se. – Dar orice comoar? trebuie îngropat?.Sărută-l în fiecare zi

Via?a în cuplu nu se desf??oar? întotdeauna ca în pove?tile cu prin?i ?i prin?ese, prescription dar probabil c? a?i aflat deja. Exist? îns? câteva reguli…Peripeția pășcănenilor

Un p??c?nean era obosit ?i a rugat pe cineva s? îi urce dulapul pân? la etajul 10. A trecut ceva timp pân? p??c?neanul îi zice…


Pășcanenii la tăiat lemne

Un p??c?nean ?i cu tat?l lui se duc în p?dure s? taie lemne. – Pa, sovaldi sale tat?! – spune p??c?neanul la un moment dat….