LocaleVictime ale … flexului

La Urgen?e la Spitalul Municipal Pa?cani au ajuns doi b?trâni care prezentau pl?gi t?iate cu flexul, sale în urma desf??ur?rii de activit??i în gospod?ria proprie. În…