ȘocantMaidanezii ataca din nou

În doar dou? zile nu mai pu?in de opt p??c?neni au ajuns la Compartimentul de Primiri Urgen?e al Spitalului Municipal mu?ca?i de câini comunitari. Dup?…