Concursul de desen “Sfântul Ierarh Nicolae văzut prin ochi de copil”

desenUn concurs de desene, malady cu participare jude?ean? a avut loc ieri  la Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” din Pa?cani. Tema acestuia a fost “Sfântul Ierarh Nicolae v?zut prin ochi de copil”.

Activitatea face parte din cadrul unui proiect interdisciplinar jude?ean, salve care mai cuprinde o conferin?? religioas? ?i o expozi?ie cu lucr?rile elevilor, organizat? pe data de 5 decembrie, la Casa Municipal? de Cultur?.

Au participat un num?r de 130 de elevi, îndruma?i de 45 de profesori de Religie ?i Educa?ie Plastic? de la ?colile din jude?ul Ia?i. Timp de dou? ore, tinerii au realizat desene cu chipul Sfântului Nicolae, cel cunoscut pentru dragostea sa pentru copii.

“În vederea sus?inerii calit??ii actului educativ, am considerat eficient? implementarea proiectului interdisciplinar jude?ean Sfântul Nicolae v?zut prin ochi de copil, proiect aprobat de Inspectoratul ?colar Jude?ean Ia?i. Se desf??oar? pe parcursul a dou? luni, noiembrie ?i decembrie, ?i const? în trei activit??i majore. Acest concurs se desf??oar? ca urmare a dorin?ei elevilor de a se afirma ca mici arti?ti iconari, în vederea promov?rii artistice, religioase, prin cuvânt ?i culoare”, a declarat Maria Osoioanu, responsabil cerc pedagogic ?i profesor de Religie la Liceul Tehnologic Nicolae Iorga Pa?cani.

Pentru c? l-au desenat pe Mo? Nicolae, to?i micii arti?ti au fost recompensa?i cu diplome de participare ?i câte o pung? de dulciuri din partea mo?ului.

Festivitatea de premiere va avea loc s?pt?mâna viitoare, 3 decembrie, la Protoieria Pa?cani, începând cu orele 15.00.

Sursa

Comentarii

comentarii