Conditii indemnizatie crestere copil 2018. Cine poate obţine indemnizaţia

Pentru cei care devin părinţi în 2018, Observator.TV a întocmit o listă de conditii indemnizatie crestere copil 2018. Iată ce trebuie să faci pentru a obţine banii de la stat.

Potrivit legislaţiei în vigoare, beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului persoanele care au realizat venituri în ultimul an anterior datei naşterii copilului.

Indemnizaţia are o valoare de 75% din media tuturor veniturilor înregistrate în ultimul an de muncă.

Conditii indemnizatie crestere copil 2018

Acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului, în situţia în care aceasta se solicită pentru prima dată, se face astfel:

  • indemnizaţia se acordă începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului dacă dosarul este depus în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
  • începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
  • începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
  • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus (fără compensaţii retroactive).

Pentru cei interesaţi, puteţi găsi aici o listă de acte necesare indemnizatie crestere copil 2018.

Indemnizaţia de creştere a copilului se acordă dacă solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. este cetatean roman, strain sau apatrid;
  2. are, conform legii, domiciliul/resedinta pe teritoriul Romaniei;
  3. locuieste impreuna cu copilul.

Comentarii

comentarii