Consilierii chemați, marți, la primărie

Aleșii locali ce se află la conducerea Municipiului se întâlnesc, din nou, în ședință oridinară de Consiliu Local. Aceasta are loc în ultima zi din luna februarie, pe 28, începând cu ora 10.00, ­­­­­­­­­­­­­­ în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Pașcani.

Pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii și votării 17 proiecte de hotărâre, o parte dintre ele foarte importante pentru comunitate, cum ar fi – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea unui referendum local pentru consultarea cetățenilor  Municipiului Pașcani în legătură cu: renunțarea Municipiului Pașcani la serviciile operatorului S.C. APAVITAL S.A. Iași și retragerea din ARSACIS (Asociația Regională a Serviciilor de Apă – Canal Iași) IAȘI sau 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Pașcani.

Majoritatea proiectelor de hotărâre sunt inișiate de primarul Dumitru Pantazi.

De asemenea, tot în această ședință vor fi prezentate și 3 rapoarte de analiză a activității de la societățiile aflate ăn subordine. Este vorba despre S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A, S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani și R.A.G.C.L. Pașcani.

Proiectele pot fi consultate –

Ordinea de zi

 

Proiect de HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Raport privind activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a persoanelor pentru anul 2016 – raportor SEF SERVICIU S.P.C.L.E.P.

Raport privind activitatea Serviciului Politiei locale Pascani în perioada 01.01.2016-31.12.2016 – raportor SEF SERVICIU POLITIE LOCALA

Proiect de HOTARARE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia locală de ordine publică a municipiului Pașcani și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică a municipiului Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 71 din 18.07.2012 privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Pașcani și aprobarea de denumire pentru unitățile de de învățământ preuniversitar de stat și particular în anul școlar 2017-2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin rectificarea suprafeţei de teren înscrise la poziţiile 14, 121, 124, 183,192 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, în vederea parcelării pentru construcții de locuințe, pentru terenul în suprafață totală de 11995 mp: teren în suprafață de 4550 mp cu nr. cadastral (2221-2102-2492)/1; teren în suprafață de 2513 mp cu nr. cadastral (2221-2102-2492)/2; teren în suprafață de 3732 mp cu nr. cadastral 2221-2102-2492/3/1; teren în suprafață de 700 mp cu nr. cadastral 2221-2102-2492/3/2; teren în suprafață de 500 mp cu nr. cadastral (2221-2102-2492)/3/3, din str. Fericirii, municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind schimbarea destinației terenului în suprafață de 23 mp, situat în perimetrul Colegiului Tehnic de Căi Ferate ,,Unirea” , municipiul Pașcani, str. Ceferiștilor, nr. 3, jud. Iași, în vederea funcționării unui chioșc pentru comercializarea de produse alimentare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 218/21.12.2016 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe și în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind ajustarea tarifelor pentru colectarea transportului și depozitarea deșeurilor de pe teritoriul municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 19534 din 03.10.2012, încheiat între Municipiul Pașcani și S.C. CLP – ECO Salubritate S.A. – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție(DALI) și a serviciilor de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Creșterea eficienței energetice – Creșa nr. 1 și Grădinița cu program prelungit nr. 2”, strada Sportului, nr. 11, Pașcani, jud. Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție(DALI) și a serviciilor de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Creșterea eficienței energetice – Clădire sediu și Remiză PSI”, strada Ștefan cel Mare, nr. 7, Pașcani, jud. Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind organizarea unui referendum local pentru consultarea cetățenilor Municipiului Pașcani în legătură cu: renunțarea Municipiului Pașcani la serviciile operatorului S.C. APAVITAL S.A. Iași și retragerea din ARSACIS (Asociația Regională a Serviciilor de Apă – Canal Iași) IAȘI – initiator Grupul Consilierilor Locali PNL

Proiect de HOTARARE privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Pașcani – initiator Grupul Consilierilor Locali PNL

Proiect de HOTARARE privind identificarea, inventarierea și expertizarea tehnică a construcțiilor care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice – initiator Grupul Consilierilor Locali PNL

RAPORT al Comisiei de Analiză a activității S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A., înființată prin H.C.L. nr. 159/2016 – raportori Bodoașcă Mihai-Claudiu, Conache Eduard-Cătălin

RAPORT al Comisiei de Analiză a activității S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani, înființată prin H.C.L. nr. 159/2016 – raportori Dandu Alexandru-Ionuț, Danu Ion, Olariu Costel-Sorin

RAPORT de Analiză al activității R.A.G.C.L. Pașcani – Comisia de Analiză înființată prin H.C.L. nr. 159/2016 – raportori Pintilie Marius-Nicolae, Rîznic Andrei-Marius, Spiridon Mihaela-Iulia

Comentarii

comentarii