Consilierii locali chemați în ședință

Ordinea de zi este –

Articol unic: Se convoacă Consiliul Local al municipiului Paşcani, în
şedinţa  ordinară, din data de 29.08.2018, ora 10,00,¬¬¬¬¬¬ în sala de
şedinţe a Consiliului Local al municipiului Pașcani, cu următoarea ordine
de zi:
http://primariapascani.ro/primarie/sedinte/sedinta-ordinara-29-08-2018/

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de
venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al II-lea al
anului 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al
instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri
proprii pe anul 2018 (SURSA E) – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și
cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2018 (SURSA A) – initiator
PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28 – initiator PANTAZI
DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Studiului de fundamentare cu privire
la înființarea Serviciului public pentru administrarea, întreținerea și
exploatarea cimitirelor din Municipiul Pașcani, a Regulamentului de
Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini și a modelului de
Contract de delegare, precum și stabilirea formei de administrare a
gestiunii serviciului – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Studiului de fundamentare cu privire
la înființarea Serviciului public pentru administrarea, întreținerea și
exploatarea ștrandului din Municipiul Pașcani, a Regulamentului de
Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini și a modelului de
Contract de delegare, precum și stabilirea formei de administrare a
gestiunii serviciului – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Studiului de fundamentare cu privire
la înființarea Serviciului public pentru administrarea, întreținerea și
exploatarea zonelor de parcare cu plată, inclusiv a parcărilor de
reședință și ridicări vehicule din Municipiul Pașcani, a Regulamentului de
Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini și a modelului de
Contract de delegare, precum și stabilirea formei de administrare a
gestiunii serviciului – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 112/25.07.2008 privind
constituirea comisiei tehnice de organizare a circulației în Municipiul
Pașcani, judetul Iași, cu modificările și completările ulterioare –
initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind achiziționarea din fonduri proprii a unui
autogreder necesar activităților prestate de Serviciul Gospodarie Comunală
al Primăriei Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind achizitionarea din fonduri proprii a unei
autobasculante MAN TGS 8×4 necesara activitatilor prestate de Serviciul
Gospodarie Comunala al Primariei Pascani – initiator PANTAZI DUMITRU
(Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind privind achizitionarea din fonduri proprii a
unei mașini multifuncțională de curățenie stradală necesara activităților
prestate de Serviciul Gospodarie Comunală al Primăriei Pașcani – initiator
PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare
a spațiului comercial cu o suprafaţă de 17,00 mp (modul A), proprietate
publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piaţa Vale,
str. Ceferiștilor, nr. 4, judeţul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU
(Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, – în
vederea ” construire spațiu comercial cu regim de înălțime parter,
amenajare locuri de parcare și construcție totem”, pe teren în suprafață
de1000 mp., cu nr. cadastral 60151, din str. 1 Decembrie 1918 nr 64, mun.
Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare Cămin Cultural Lunca –
montare fosă septică, împrejmuire teren, sistematizare verticală,
branșamente și racorduri”, strada Emil Racoviță, nr. 3, municipiul
Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul
Consiliului de Administrație al SC CLP Eco Salubritate SA Pașcani  –
initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru
perioada septembrie-noiembrie 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Comentarii

comentarii