Contractul pentru desemnarea stațiilor de transfer a deșeurilor a fost semnat

Reprezentanții Consiliului Județean Iași și asocierea SORAIN CECCHINI TECHNO
ESPANA SLU-SC IASICON SA- SC EDIL INDUSTRY SRL au semnat astăzi, contractul de
delegare a gestiunii operării stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în
județul Iași.

În următorii cinci ani, prestatorul va asigura operarea și administrarea staţiilor de transfer a
deșeurilor de la Ruginoasa, Bălțați și Hârlău, sortarea deșeurilor municipale în stațiile Ruginoasa,
Țuțora și Hârlău precum și compostarea deșeurilor verzi și tratarea mecano-biologică a celor
reziduale în cadrul stației de la Țuțora.

Valoarea contractului este de aproximativ 40 milioane de Euro.
” Cred că este un moment de sărbătoare. Noi, cei care ne ocupăm de astfel de proiecte, chiar
știm ce înseamnă finalizarea unor astfel de proceduri. Este foarte important să ducem acest
angajament mai departe pentru că civilizația noastră, a unui popor, a unei localități începe de la
curățenie. Nu putem să aruncăm la infinit gunoiul oriunde sau să îl ducem pe malul apei. La Iași
este prima instalație complexă de tratare mecano-biologică din România care va intra în operare”, a
spus Gabriel Moiceanu, președintele Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară.
Transferul deșeurilor va fi asigurat prin Staţia de la Ruginoasa care are o capacitate de
44.000 tone/an, cea de la Bălțați de 17.000 tone/an și cea de la Hârlău, cu o capacitate de 1.800
tone/an, proiectată pentru a deservi oraşele Hârlău și comunele Deleni și Scobinți, integrată în
SMID, fiind realizată prin alt proiect.

Sortarea deșeurilor reciclabile se va face la Ruginoasa, aici existând o capacitate de 10.000
de tone anual și la Țuțora, unde capacitatea stației a fost extinsă de la 10.500 tone/an la 51.000
tone/an, prin introducerea unei noi linii. Inițial, aceasta a fost construită doar pentru sortarea
deșeurilor reciclabile colectate separat din municipiul Iași.
Deșeurile verzi vor fi transformate în compost în stația de la Țuțora, aceasta asigurând
prelucrarea a 10.000 de tone anual, apoi reintroduse în circuitul economic.
Tot aici, se va realiza și tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale (140.000 tone/an),
colectate în amestec cu biodeșeurile, înaintea depozitării. Staţia de prelucrare de la Țuțora este
construită pe același amplasament cu cea de sortare şi cu depozitul unde va fi stocat și materialul
biostabilizat rezultat.

În urma tratării mecano-biologice se obţin deşeuri biostabilizate-folosite ca material de
acoperire zilnică în cadrul depozitului și deşeuri uscate cu potenţial energetic-utilizate drept
combustibil alternativ în instalaţiile de producere a cimentului.
Deșeurile reziduale care nu pot fi valorificate sunt transferate în depozitul ecologic.

”Acest proiect este finanțat de UE și înglobează cea mai înaltă tehnologie din Uniune. A
fost un privilegiu să construim această linie în România, am avut șansa să împărtășim din experiența
noastră și am convingerea că vom lucra bine împreună”, a afirmat Alberto Carrera, reprezentantul
firmei Sorain Cecchini Techno Espana.

”S-a dovedit a fi un proiect dificil, un proiect care a presupus multă muncă și multe eforturi,
la care s-au adus corecturi pe parcursul derulării. Am găsit înțelegere la Autoritatea de Management

a Programului Operațional Regional și am reușit să depășim problemele pe care le-a presupus acest
proiect. Consiliul Județean nu a avut o misiune facilă, dar iată-ne în acest moment când toate
componentele devin funcționale. Implementăm astfel, directiva europeană de mediu și evităm
procedura de infrigement pe care o riscam. Proiectul SMID contribuie la creșterea standardului de
viață a populației întregului județ. Totodată, trebuie luat în calcul și efectul pozitiv asupra factorilor
de mediu prin reducerea emisiilor în apă, în aer și în sol”, a precizat Maricel Popa, Președintele
Consiliului Județean Iași.

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași” a fost finanțat prin
Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013, având o valoare estimată de 306.479.369 lei
cu TVA (69.350.207 euro) având drept scop dezvoltarea unui sistem integrat de management al
deșeurilor în județul Iași, în vederea îmbunătățirii calității mediului. Investițiile realizate contribuie
la implementarea angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare, cu privire la Directivele UE în
domeniul deșeurilor.

Comentarii

comentarii