Cum îţi dai seama că EL este alesul?

cupluCrezi c? partenerul t?u este b?rbatul al?turi de care vrei s? îmb?trâne?ti? Uite aici semnele care î?i confirm? sau nu acest lucru.

Înainte s? te gânde?ti cum ar suna prenumele t?u lâng? numele lui de familie, cialis înainte s? te vezi în rochie de mireas? la bra?ul lui ?i s? te gânde?ti cât de bine i-ar sta ca t?tic, for sale gânde?te-te dac? el este b?rbatul al?turi de care tu vrei s? î?i petreci restul zilelor, al?turi de care vrei s? î?i întemeiezi o familie.

Î?i dai seama c? EL este alesul dac?:

Î?i inspir? încredere. Chiar dac? încrederea se câ?tig? cu greu ?i este de preferat s? nu te încrezi în cineva prea repede, ci mai degrab? s? stai s? cuno?ti persoana respectiv?, atunci când întâlne?ti persoana care î?i inspir? încredere, nu îi da cu piciorul. E posibil ca de data asta s? nu te în?eli.

Este al?turi de tine în orice moment. Nu m? refer la faptul c? este fizic lânga tine, ci la faptul c? î?i dovede?te c? te po?i baza pe el oricând. Chiar ?i atunci când nu este lâng? tine, î?i face timp s? vorbi?i m?car la telefon, s? î?i asculte problemele, s? te lini?teasc?, s? te sf?tuiasc?.

Nu încearc? s? te schimbe. ?tie c? e?ti mai dezordonat? decât el, c? nu ai putea s? g?te?ti nici pentru a-?i salva via?a sau c? drumul la pia?? ?i se pare inutil ?i inuman, dar cu toate acestea, te accept? f?r? s? se plâng?!

V? completa?i. Nu trebuie s? ave?i mereu acelea?i gusturi (ar fi ?i plictisitor a?a ceva) pentru ca rela?ia voastr? s? nu intre în monotonie. Desigur c? e musai ca unele pasiuni s? fie comune, îns? cele care ?in de fiecare dintre voi, v? vor scoate din obi?nuin?? ?i va între?ine atmosfera relaxant? din rela?ia voastr?.

Ave?i acelea?i planuri în ceea ce prive?te cariera. Niciodat? nu o s? po?i avea succes dac? partenerul t?u nu în?elege sacrificiile pe care trebuie s? le faci din punct de vedere profesional. Dac? el împ?rt??e?te aceea?i dorin??, atunci lucrurile vor merge conform planului.

Exist? chimie între voi. Sexul nu este cel mai important lucru dintr-o rela?ie, îns? atârn? foarte greu atunci când te gânde?ti la cum decurge rela?ia ta. Dac? ?i dup? atâta timp te trec fiori când îl vezi ?i ai vrea s? îl bagi în pat imediat, înseamn? c? atrac?ia dintre voi este de neclintit, fapt ce nu poate decât s? te bucure.

Te respect?. Chiar dac? v? cunoa?te?i foarte bine ?i v? permite?i anumite glume, un b?rbat adev?rat nu trebuie s? întreac? niciodat? m?sura. Sigur c? pute?i râde unul de altul din când în când (dac? o face?i într-un mod dr?gu?) ?i pute?i glumi unul pe seama celuilalt, dar toate lucrurile acestea au o limit? ?i el trebuie s? ?tie care e aceea.

Pe lâng? faptul c? î?i este iubit, î?i este ?i cel mai bun prieten. Este foarte important s? po?i împ?rt??i cu partenerul t?u toate problemele ?i toate bucuriile, iar el s? fie lâng? tine, s? te asculte ori de câte ori ai nevoie. Asta î?i va da un plus de siguran?? ?i vei reu?i s? ai încredere total? în el.

Te include în planurile lui de viitor. Se gânde?te s? se mute ?i î?i spune c? abia a?teapt? s? v? muta?i împreun?, s? ave?i fel de fel de activit??i casnice comune, s? v? cump?ra?i un animal de companie ?i s? îl îngriji?i. Toate astea î?i arat? cât de important? e?ti pentru el ?i faptul c? vrea s? te aib? al?turi pentru tot restul vie?ii.

Dac? toate aceste lucruri îl caracterizeaz? pe partenerul t?u, atunci felicit?ri! Ai lâng? tine un viitor so? perfect!

Sursa

Comentarii

comentarii