Dacă ar fi câştigat, candidatul PNL la Paşcani ar fi fost demis imediat

logo pascaniDac? ar fi fost ales, malady candidatul liberal la prim?ria municipiului Pa?cani ar fi riscat s? r?mân? f?r? mandat înc? din prima zi.

Marius Pintilie apare pe o list? publicat? de Agen?ia Na?ional? de Integritate cuprinzând ale?i locali în stare de incompatibilitate sau conflict de interese. Inspectorii ANI au constatat c? Pintilie, în calitate de consilier local, s-a aflat în ultimul mandat în stare de incompatibilitate.

Dou? societ??i în cadrul c?rora Pintilie îndeplinea calitatea de asociat ?i administrator, Lorimer SA ?i Panifica?ie Tradi?ional? SRL, au încheiat contracte comerciale de furnizare de produse atât cu prim?ria municipiului Pa?cani, cât ?i mai multe institu?ii din subordinea acestea, respectiv Cre?a nr. 1 Pa?cani, Colegiul Tehnic C?i Ferate „Unirea“, Biblioteca municipal?, Clubul Sportiv Municipal, ?coala gimnazial? „Iordache Cantacuzino“, SC CLP ECO Salubritate, Prest Serv Apa SA ?i Spitalul municipal de urgen??.

În baza contractelor cu aceste unit??i, societ??ile lui Pintilie au încasat în total 184.300 de lei. Conform legii, consilierii locali care au func?ia de ac?ionar sau asociat la societ??i comerciale cu capital privat nu pot încheia contracte comerciale cu autorit??ile administra?iei publice locale din care fac parte, sub sanc?iunea încet?rii de drept a mandatului. Prevederile se aplic? ?i primarilor ?i consilierilor jude?eni, ca ?i rudelor de gradul întâi ale alesului local.

La alegerile locale din 5 iunieMarius Pintilie s-a clasat pe locul al doilea, cu 43,49% din voturi, dup? candidatul social-democrat, Dumitru Pantazi, care a primit încrederea a 47% dintre p??c?neni. Distan?a dintre cei doi a fost de aproximativ 500 de voturi.

Sursa

Comentarii

comentarii