Dan Răuț este noul președinte al organizației UNPR Pașcani

unprUniunea Na?ional? pentru Progresul României are organiza?ie local? la nivel de municipiu. Lideri importan?i ai forma?iunii politice de la nivel jude?ean au fost prezen?i la o ?edin?? în Pa?cani, for sale desf??urat? la Clubul Copiilor, acolo unde a fost anun?at? structura de conducere de la nivel local. 

Dan R?u?, fost membru ?i pre?edinte al PRM, este noul pre?edinte al organiza?iei UNPR Pa?cani.

„Am fost membru de partid ?i am condus PRM 15 ani, la nivelul municipiului Pa?cani. Am fost ?i sunt un na?ionalist convins. De aceea am ?i aderat la UNPR, pentru c? are cam aceea?i doctrin?, idei, suntem pe aceea?i linie. Încerc?m la nivelul municipiului Pa?cani s? facem o organiza?ie puternic?, s? mobiliz?m oamenii, deoarece în momentul de fa?? în ora? nu prea ai cu cine s? votezi. To?i ne-au cam dezam?git, p??c?nenii sunt total dezam?gi?i de ce au ales în 2012. Probabil c? în 2016 vor avea alte idei, îi vom convinge c? UNPR este cu totul altceva, decât au votat în 2012, PSD ?i PNL. De PSD au fost dezam?gi?i total, nici PNL nu reprezint? mai nimic, dup? sum se vede. O variant? ?i o solu?ie dup? cum se vede în momentul de fa??, ar fi UNPR. Caut în acest moment s? conving pe majoritatea p??c?nenilor s?-?i schimbe atitudinea, s? vad? într-adev?r oameni noi. Voi c?uta în cadrul organiza?iei Pa?cani s? aduc oameni noi, tineri, care s? aib? o alt? viziune asupra municipiului. S? încerc?m s? facem ceva pentru p??c?neni. To?i pân? în momentul de  fa?? au venit ?i au f?cut pentru ei. Se vede ?i acum. Cei care ne conduc sunt numai pentru ei, afacerile lor, ga?ca lor. Am c?zut ?i eu ca victim? colateral?, dar sper s? rezolv problema, aici fiind vorba despre un mandat 2004-2008. Fac apel la p??c?neni s? vin? al?turi de noi, s? vin? oameni noi, cu idei noi, s? putem convinge pe majoritatea s? ne voteze în 2016. Voi c?uta ca pe listele care vor fi propuse la alegerile din 2016, s? apar? nume noi, cu idei noi, ?i s? îi convingem pe p??c?neni. O s? încerc s? punem pe picioare o organiza?ie serioas?. Targetul nostru este ca pân? la alegeri s? avem cel pu?in 1000 de membri, ca s? reprezent?m ceva în Pa?cani”, a declarat Dan R?u?, liderul organiza?iei UNPR Pa?cani.

La întâlnire au fost prezen?i peste 50 de membri. Liderii forma?iunii politice spun c? la ora actual? au în Pa?cani 400 de membri, dar î?i propun ca pân? la alegerile locale de anul viitor num?rul s? creasc? la 1000. Potrivit celor spuse de Dan R?u?, UNPR Pa?cani este în faza de organizare. Momentan nu au un sediu, dar vor c?uta un spa?iu pentru c? mul?i p??c?neni ?i-au exprimat dorin?a de a se înscrie în acest partid. În sal? a fost ?i consilierul Drago? Voinea. Acesta este acum membru UNPR, dup? ce PP DD a fost înghi?it de parttidul vicepremierului Oprea.

La eveniment au mai fost prezen?i: Gheorghe Emacu – pre?edintele organiza?iei jude?ene, prim-vicepre?edintele Mircea Manolache, prim-vicepre?edinte Camelia Bogd?nici, pre?edinte de onoare al UNPR Lumini?a Iordache, vicepre?edinte Consiliul Jude?ean Alin Aiv?noaei, vicepre?edinte Constantin Cojocaru, medicul Vasile Burlui, vicepre?edinte al organiza?iei UNPR Ia?i.

Sursa

Comentarii

comentarii