Elevii de la Colegiul CF Unirea Paşcani s-au reunit în formulă completă la cursul festiv de absolvire a liceului

finalPromo?ia de absolven?i de la Colegiul CF Unirea Pa?cani din acest an s-a reunit în formul? complet?, find pentru ultima dat?, find înainte de banchetul de final de liceu. Îmbr?ca?i festiv, cu robe, vizibil emo?iona?i, tinerii au participat la cursul festiv de absolvire a liceului.

Evenimentul a fost prezentat de consilierul educativ al Colegiului, profesor Mihaela H?r??u, iar primul discurs i-a revenit directorului Daniela Or??anu. Cu emo?ii, ea a declarat c? în aceste momente se gânde?te atât la absolven?i, pe care-i a?teapt? noi orizonturi, cât ?i la p?rin?ii acestora care se bucur? pentru ei ?i îi sprijin? necondi?ionat.

Au fost premia?i elevii cu pasiuni ai promo?iei 2016, care nu au neap?rat nota 10 pe linie, dar s-au remarcat prin implicarea activ? în proiectele ?colii, ?i au ob?inut rezultate deosebite la concursuri ?i olimpiade. Ace?tia sunt Cosmina Covrig, George Florescu, Ana Atomei ?i Petru B?iceanu. To?i au primit din partea conducerii flori ?i diplome de excelen??. Emanuel Maxim de la clasa a VIII a fost desemnat ?ef de promo?ie, fiind chemat pe scen? al?turi de colegii lui mai mari.

În cadrul evenimentului, conform tradi?iei, ?efa de promo?ie a predat cheia succesului, viitorului poten?ial ?ef de promo?ie al anului 2017, Alin Budeanu, de la clasa a XI-a.

Sursa

Comentarii

comentarii