F11 Competition

F11 Competition este Concursul Na?ional de Informatic? FII Competition 2011, order aflat la a III-a edi?ie, order organizat de Asocia?ia Studen?ilor Informaticieni Ie?eni ?i Facultatea de Informatic? Ia?i, sub egida Universit??ii Alexandru Ioan Cuza Ia?i, în parteneriat cu Inspectoratul ?colar Jude?ean Ia?i.

 

Pân? acum nici un concurs de informatic? nu le oferea participan?ilor ocazia de a alege sec?iunea ce li se potrive?te cel mai bine. Acestea erau fie axate doar pe algoritmic?, fie doar pe tehnologii web. De aceea noi ne-am hot?rât s? le oferim participan?ilor op?iuni pe care ?i le doresc. În urm? unui sondaj de opinie care a avut un e?antion de 200 de persoane s-au ales cele trei sec?iuni ale concursului: Tehnologii Web, Algoritmic? ?i Programare ?i Art? Digital?.

 

Un alt element de noutate este c? nu restric?ionam accesul doar elevilor sau doar studen?ilor. To?i tinerii pasiona?i de informatic? sunt încuraja?i s? participe la concursul nostru, înscrierea fiind gratuit?.

 

Beneficiile sunt multiple: de la premiile în valoare de peste 2000 euro la trainingurile ?inute de reprezenta?ii companiilor ?i posibilit??ile de stagii de practic?, competi?ia le deschide concuren?ilor poart? c?tre o arie vast? de beneficii.

 

Sec?iunea de Tehnologii Web î?i propune s? îi aduc? în final? pe cei mai buni web-designeri. În perioada de dezvoltare, participan?ii vor avea ca sarcin? realizarea unei aplica?ii web ce se va conforma unei teme ?i a unui set de specifica?ii.

La sec?iunea de Algoritmic? competitorii vor avea de rezolvat s?pt?mânal probleme  ce vor avea dificultate variat? ?i vor fi evaluate automat.  Probele nu sunt eliminatorii, în final? ne vom întâlni cu cei ce au reu?it s? ob?in? cel mai mare punctaj cumulat la probele s?pt?mânale.

Arta Digital? se desf??oar? pe parcursul a 3 runde de câte o lun?, în care participan?ii realizeaz? câte o lucrare cu o tem? dat?. Punctajele ob?inute prin votul online al lucr?rilor se vor cumula ?i vor avea un anume procent în etapa de calificare.

 

Pentru informa?ii suplimentare v? rug?m vizita?i www.fiicompetition.ro sau contacta?i-ne la f11@asii.ro.

 

Comentarii

comentarii