Festivalul Internațional al Educației de la Iași creează așteptări mari

fieA doua edi?ie a Festivalului Interna?ional al Educa?iei (FIE), pill va avea loc în perioada 19-29 iunie, prescription la Ia?i, search eveniment la care sunt a?tepta?i s? participe Filarmonica de la Cracovia, dar ?i arti?ti ?i personalit??i interna?ionale. De asemenea, în cadrul acestui eveniment se va desf??ura ?i cea de-a doua edi?ie a Galei Operei Na?ionale.

La edi?ia precedent?, Gala FIE, dedicat? excelen?ei în Educa?ie, a deschis festivalul, urmat? de Gala “Clasic 300” (concertul anual în aer liber sus?inut de orchestra ?i corul Filarmonicii de Stat Moldova), care a reprezentat apogeul manifest?rilor culturale marca FIE. ?i anul acesta va fi organizat un concert în aer liber, intitulat “Clasic 300”, eveniment la care autorit??ile sper? ca invita?ia adresat? Filarmonicii de la Cracovia s? fie onorat?.

“Pre?edintele onorific al FIE va fi maestrul Ion Caramitru. Noi am f?cut propunerea, sper?m ca el s? o accepte. Pentru aceast? edi?ie ne dorim s? avem o mai mare expunere interna?ional?. Încerc?m s? cre?m parteneriate cu autorit??ile de la Chi?in?u ?i Cern?u?i pentru a crea evenimente ?i în aceste ora?e. Evenimente cultural-artistice vor fi prezentate ?i la Bruxelles”, a declarat primarul Gheorghe Nichita.

În prima sa edi?ie, FIE a cuprins ?ase sec?iuni principale: Muzic?, Teatru, Arte Vizuale, Carte, Conferin?e, Fringe ?i o serie de evenimente unice de amploare, precum “Ziua Absolventului”,  “Danseaz? cu Noi!”, “Serile FIE”. Pe lâng? toate acestea, evenimentele s-au desf??urat atât în aer liber, cât ?i în loca?iile existente pe acest traseu, ceea ce a scos în eviden?? puternica leg?tur? dintre educa?ie ?i cultur? a ora?ului.

Sursa

Comentarii

comentarii