Greu cu locurile de veci în cimitirul din Pașcani

gethumb.details.phpCimitirul din Pa?cani este arhiplin, sales iar protopopul Pavel Postolache caut? mereu un loc nou s? înmormânteze deceda?ii. Se întâmpl? ca cei mor?i s? fie îngr?m?di?i pe lâng? gardurile cimitirului sau printre mormintele existente, cialis dar nici aceasta nu este o solu?ie de durat?.

De ceva timp se încearc? deschiderea unui cimitir la Fântânele, for sale dar calea de acces este blocat? de terenul unei familii care nu vrea s?-l cedeze sau s?-l vând? Prim?riei. Astfel, accesul se va face pe lâng? ?coal?, care a fost închis? din lips? de copii.

„S-au început lucr?rile la aleea cimitirului din Fântânele. Se ?tie faptul c? în zon? au fost probleme cu o familie care nu a dorit s? cedeze teren pentru a se amenaja calea de acces. Aceast? problem? a ajuns ?i-n instan??. Astfel c? am g?sit o solu?ie prin lateralul fostei ?coli. Este o promisiune pe care am f?cut-o în campania electoral? când am candidat la func?ia de primar ?i o voi duce la cap?t, a?a cum am promis”, a declarat primarul Dumitru Pantazi.

Sursa

Comentarii

comentarii